CASTRICUM - Burgemeester Mans heeft vanmorgen 13 inwoners van de gemeente Castricum mogen onderscheiden. ‘Omdat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen’, kregen onderstaande inwoners een ‘lintje’ opgespeld door de burgemeester. Hij gaf aan blij te zijn dat na twee jaren van corona-beperkingen het nationale moment van uitreiken van onderscheidingen weer traditioneel kon plaatsvinden. Hij was verheugd over het grote aantal nieuwe decorandussen en over het enorme aantal vrijwilligers dat in de gemeente actief is op zo veel uiteenlopende plekken.


De heer G.G.J. Keijser (78) uit Castricum werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij is al vrijwilliger sinds 1975. Bijna 25 jaar lang was hij secretaris bij de Uitgeester Schaakclub Lasker, bovendien clubbladredacteur en organisator van de wedstrijden. In dezelfde periode was hij vijf jaar vrijwilliger bij Stichting Samenwerking Gezondheidszorg (later: Samen Delen Uitgeest), die zich inzette voor verbetering van de levensomstandigheden van gehandicapten in Polen. Hij was bovendien penningmeester van patiëntenvereniging CVA Samen Verder, en organiseerde daar bijeenkomsten en evenementen voor de mantelzorgers. Sinds 2016 is hij vrijwilliger bij de ondersteuning van anderstaligen door Stichting Welzijn Castricum. Tot slot is hij sinds 2018 secretaris van de Stichting Bouwen aan Bangladesh, actief in onderwijsprojecten in dat land. Dat alles deed hij naast het mantelzorgen van zijn vrouw.

De volgende 12 decorandussen zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer P.J. Veldt (71, Akersloot) is al 37 jaar verbonden aan basisschool De Brug in Akersloot, voor de inzameling van het oud papier. De opbrengst daarvan stelt alle kinderen in staat mee te doen aan extra schoolactiviteiten. Daarnaast verzorgt hij in het lokale hertenkamp de dieren en verricht hij daar hand- en spandiensten. Andere inwoners kennen hem als vrijwilliger in de Akersloter kringloopwinkel De Tweede Ronde. Tot slot helpt hij dagelijks zijn buurvrouw als mantelzorger.

De heer A. Elzas (75, Castricum) was 50 jaar lang bestuurslid van de Nederlands-Israëlitische Gemeente Noord-Holland Noordwest. Bovendien was hij lid van de Centrale Commissie van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, de overkoepelende organisatie van Joodse gemeenten. En dankzij zijn inspanningen wordt de Joodse begraafplaats in Alkmaar al jarenlang onderhouden en zo behouden voor de toekomst..

Mevrouw P. Wijdekop-Krugers, (82, Castricum) kreeg de onderscheiding voor haar 20 jaar lange inzet bij woonzorgcentrum De Boogaert in Castricum, bij het voorlezen en wandelen met bewoners. Sinds 10 jaar is zij als Taalmaatje voor kinderen van vluchtelingen actief bij Stichting Welzijn Castricum. Daarnaast is ze al sinds 2015 bestuurslid bij het Seniorenkoor Castricum, én actief bij Stichting Oud Castricum in de Werkgroepen Educatie en Tentoonstellingen. Vóor 2004 was zij radiopresentator bij Parnassiagroep, op Duin & Bosch; en tussen 2008 en 2017 hielp zij een dove jonge vrouw met aanleren van taal.

Mevrouw G.J. Schram- Wulp (71, Castricum) kwam vanuit haar baan als verzorgende in aanraking met de Castricumse afdeling van het Nederlandse Rode Kruis: ze gaf daar leiding aan de bloedinzameling totdat die in 2005 door Sanquin werd overgedragen. Bij Sanquin is zij nog steeds actief bij de bloedinzameling en de donorwerving. Daarnaast is ze sinds 2004 vrijwilliger bij de RK-parochie De Goede Herder in de Pancratiuskerk, waar ze ook tot 2017 begeleider was van pelgrims namens de Lourdes-groep Castricum-Bakkum. Dat combineert ze met haar inzet voor de lokale actie Kerkbalans en voor de Uitvaarttelefoon. Tot slot organiseerde ze jarenlang herdenkingsdiensten voor overledenen van verzorgingshuis De Boogaert.

Mevrouw F.N. Witkamp (70, Castricum) werd onderscheiden voor onder andere haar vrijwilligersfunctie in een taalproject bij Stichting Cumulus in Utrecht, waar ze ook actief was in de organisatie van dagjes uit, evenementen, de PR en werving van andere vrijwilligers. Ook was zij in Utrecht actief voor de plaatselijke kerk daar. In Castricum is ze al een aantal jaren coördinator van Uitdeelpunt Castricum bij de Voedselbank IJmond-Noord. Bovendien is ze sinds 2013 vrijwilliger in het project Samenspraak voor anderstaligen en vluchtelingen, van Stichting Welzijn Castricum; eerst als coördinator, inmiddels vooral als bemiddelaar voor statushouders en als taalcoach.

Mw. M.A.C. Admiraal–Zomerdijk (76, Limmen) is sinds 1982 patiëntenbegeleider in het Noord West Ziekenhuis (voorheen MCA) in Alkmaar. Ook was zij penningmeester van turnclub TIOS in Limmen, en 25 jaar lang wijkcoördinator en collectant voor de Gehandicaptenorganisatie.

De heer N. Beentjes (90, Akersloot) was na zijn pensioen een van de mensen die Stichting Gemaal 1879 Akersloot oprichtte en daar sinds begin jaren ‘90 niet alleen bestuurslid was, maar ook technicus, coördinator en eindredacteur van de leden-nieuwsbrief. Bij Bridgeclub ABC Heemskerk was hij 15 jaar lang voorzitter – tot 2016; daarvóór was hij er al 15 jaar vrijwilliger. Later was hij actief bij Bridgeclub Akersloot als wedstrijdleider, arbiter en clubbladredacteur. Tot slot is hij vrijwilliger bij het Lokaal Samenwerkingsverband Vrijwilligerswerk, om de organisatie te promoten en nieuwe vrijwilligers te werven.

Mevrouw P.H.M. Groen–Coumans (73, Castricum) begeleidt al sinds 1991 mensen die hun partner hebben verloren bij de werking van het verlies. Daarvoor stelde ze zelf materiaal voor een rouwcursus samen. Sinds 2003 doet zij de rouwbegeleiding ook vanuit de parochie De Goede Herder, en is vanuit de parochie medeorganisator van de jaarlijkse zieken- en ouderendag. Rouwbegeleiding doet zij sinds 2012 ook vanuit de Stichting Welzijn Castricum.

De heer H.M. Levering (75, Akersloot) was tot voor kort 40 jaar lang uitbater van café-restaurant De Vriendschap in Akersloot. Een plek waar de meest uiteenlopende evenementen werden georganiseerd, ruimte bood om samen te komen voor een optreden of onderdak biedend aan verenigingen uit het dorp. Daarnaast was hij tussen 1992 en 2020 voorzitter en penningmeester van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Castricum. Hij richtte bovendien diverse biljartclubs op samen met anderen; de clubs vonden onderdak in De Vriendschap. Eerder (1983-2019) was hij voorzitter van Akersloter Schietvereniging SV De Vrijheid, die hij in 1983 oprichtte.

De heer J.N.J. Kruijenaar (75, Akersloot) was tussen 1984 en 2001 trainer en coach bij Akersloter voetbalvereniging De Meervogels. Van 1988 tot 2020 was hij bestuurslid bij gymnastiekvereniging WWSV (Wij Willen Steeds Vooruit), hij verrichtte er klein onderhoud, verzorgde de sponsoring en ledenwerving. Sinds 2000 is hij bovendien vrijwilliger en bestuurslid bij de kringloopwinkel De Tweede Ronde in Akersloot. Later was hij actief bij Kindcentrum De Brug in Akersloot bij de oud-papierinzameling. Tot slot is hij sinds 2009 betrokken bij het onderhouden van de tuin en kerkhoven van de Sint Jacobus Major Parochie in Akersloot.

Mevrouw A.M.J. Mooij-Van Baar (74, Limmen) is sinds 1968 intensief mantelzorger voor familie en vrienden. Tussen 1980 en 1996 was zij secretaris van het Katholieke Vrouwengilde in Limmen. Sinds 1997 is zij secretaris van De Zonnebloem, afdeling Limmen. Bovendien is zij daar inspirator en contactpersoon voor de vrijwilligers, en bemenst zij de informatie-kraam van De Zonnebloem op de lokale jaarmarkt.

Mevrouw E.M. Jak-Zentveld (82, Limmen) is al vrijwilliger sinds 1970. Toen begon zij bij de kerkenveiling van de Corneliusparochie in Limmen. Vanaf midden jaren ‘80 ging zij met De Zonneboem, afdeling Limmen, mee met dagjes uit. 25 jaar lang was ze actief bij de jaarmarkt van De Zonnebloem in Limmen. In woon-zorgcentrum De Cameren schenkt zij nog regelmatig koffie en ze bezoekt Limmers die in verpleeghuizen elders verblijven.