CASTRICUM - Lezing woensdag 15 februari in Huis van Hilde. De Romeinse geschiedschrijver Tacitus (ca 56-117 na Chr.) beschrijft dit gebied als nat en koud, een wildernis met onherbergzame bossen. We weten dat het voor de Romeinen inderdaad een uitdaging was toen ze in de eerste eeuw na Chr. het gebied rond de grote rivieren introkken. Archeologe Silke Lange vertelt hoe de Romeinen zich te voet, te paard en over water door ons natte land bewogen, en de basis legden voor een infrastructuur die handel en militaire controle mogelijk maakte. De lezing op 15 februari maakt deel uit van een serie bij de tentoonstelling Romeinse kust, die nog t/m 31 maart in Huis van Hilde te zien is.

In eerste instantie maakten de Romeinen verkenningstochten te voet en te paard, en ontsloten ze de waterwegen in de regio. Later legden ze een dicht water- en wegennet aan, een infrastructuur die de opkomst van het Romeinse rijk ondersteunde. Het verkeersnet was van belang voor bijvoorbeeld de bevoorrading van de Romeinse forten. Aan het bouwen en onderhouden van deze infrastructuur waren heel wat logistieke processen verbonden die de Romeinen goed in de vingers hadden. De omstandigheden in de Nederlandse bodem maakt dat houtstructuren van straten, bruggen en wachttorens uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven.

Silke Lange, werkzaam bij het biologisch-archeologisch onderzoeksinstituut BIAX Consult, laat zien om wat voor vondsten het gaat en wat we daar uit op kunnen maken.

Tentoonstelling Romeinse Kust

Prachtige vondsten, maquettes en artist impressions geven een indruk van het leven aan de Nederlandse kust tweeduizend jaar geleden. Hoe dreef men handel, hoe zagen de schepen er uit en hoe was het om toen bij zee te wonen? Met voorwerpen uit o.a. het Rijksmuseum van Oudheden, waaronder een prachtig bronzen viziermasker. Te zien t/m 31 maart 2017.

Hildes Lezingen

  • Locatie Huis van Hilde, aanvang 20.15 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), einde 22.00 uur
  • Tentoonstelling te bezichtigen
  • € 7,50 euro per lezing, inclusief koffie in de pauze; inschrijving: backoffice@huisvanhilde.nl
  • Volgende lezing: 15 maart, Tom Hazenberg over isotopen onderzoek en publieke discussie na afloop