Unicorn met Irish folk

op St. Patrick’s Day

CASTRICUM - Ierser kan het eigenlijk niet, want Concert op zondag valt dit keer op 17 maart, de nationale feestdag van Ierland. St. Patrick is namelijk de beschermheilige van Ierland, nog steeds een katholiek land. Hij bekeerde ooit de Ieren tot het Christendom en gebruikte het klaverblad – in Ierland rijkelijk voorhanden – als het symbool van de Drie-eenheid (God, de Zoon en de Heilige Geest). Vandaar dat de meeste Ieren die dag ook in het (knal)groen gekleed gaan en er zelfs groen bier wordt geschonken.

Zo’n vaart zal het in Geesterhage – aanvang 15.00 uur – wel niet lopen, maar een feest wordt het in elk geval wel. Temeer daar het al weer een aantal jaren geleden is dat Toonbeeld een Ierse band engageerde. Het vorige optreden van Unicorn dateert al weer van 2013, waarover

recensent Cees Brugman bijzonder lovend oordeelde. Hij schreef onder andere: ‘Naast een optimale beheersing van het instrumentarium met glanzende soli en improvisaties op zowel viool als gitaar — ondersteund door het accordeonspel van Martien Tijburg - wist zangeres Jolanda Traarbach het publiek te verrassen door haar dictie en overtuigende voordracht.’ Hij besloot zijn artikel met de wens dat ‘dit optreden in de toekomst zeker herhaald mag worden’. Waarvan akte.

Gevarieerd
Naast het spelen van snelle polka’s en vrolijke walsen brengt Unicorn ook een aantal prachtige balladen ten gehore, waarin het rauwe klimaat, de ruige zee en het harde bestaan van het Ierse volk op een melancholieke en meeslepende wijze worden bezongen. Eentonig wordt het zeker niet, want Unicorn beperkt zich niet alleen tot Ierse muziek. De band besteedt daarnaast aandacht aan Schotse en Nederlands/Vlaamse volksmuziek, bluegrass, zeemansmuziek en enkele pop-ballades. Het zou zelfs zo maar kunnen dat er een meezinger tussen zit.

Kaarten zijn te reserveren via www.toonbeeld.tv of tel. 0251-659012 en verder verkrijgbaar aan de zaal, bij de Readshop (Geesterduin), muziekhandel Borstlap, Boekhandel Laan en Vivant Rozing (Bakkerspleintje). Volwassenen € 15,50, 65+ € 13,50, kinderen (<12) € 6,50; consumptie (koffie, thee, limonade) in de pauze inbegrepen