CASTRICUM - Het geheugenkoor ‘Sweet Seventy’ is najaar 2019 weer van start gegaan met 9 zangbijeenkomsten in de foyer op Geesterhage. Onder leiding van Paul Hanrath op de piano zingen inwoners met beginnende dementie samen met hun partner, zoon of dochter mee met mooie liedjes.

Anders dan bij een gewoon koor is muziek geen doel, maar een middel. Ontspanning, troost, het stimuleren van communicatie: de effecten zijn talrijk. Men ziet mensen opleven. De liedjes die het koor zingt, zoals bijvoorbeeld ‘Op een mooie Pinksterdag’ en ‘Daar bij de waterkant’ zingen de deelnemers makkelijk mee. Maar ook Engels of Franstalige liedjes worden moeiteloos meegezongen.

De laatste zangbijeenkomsten van deze reeks zijn op 10, 24 januari en 7 februari 2020 op de vrijdagochtenden in de foyer van Geesterhage, Geesterduinweg 5 in Castricum van 10.30 tot 12.00 september. Er kan nog aangesloten worden bij deze groep.

Kosten voor de hele cursus bedragen € 67,50. Bij latere instroom worden de kosten naar rato berekend. De mantelzorger of uw begeleider mag gratis mee en in de cursusprijs is koffie of thee inbegrepen. Voor meer informatie of aanmelden mailen naar info@toonbeeld.tv of geheugenkoor.castricum@gmail.com.