CASTRICUM - Met een nieuw contract voor het legen van onder- en bovengrondse glas- en restafvalcontainers behalen de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo een mooi resultaat. De komende vier jaar leegt GP Groot de containers in de drie gemeenten. Het contract zorgt voor een kostenbesparing, betere coördinatie en levert door inzet van duurzame voertuigen een bijdrage aan een beter milieu.

Samenwerking loont
Vandaag (21 juni) is een overeenkomst voor het legen van de onder- en bovengrondse glas- en restafvalcontainers in Uitgeest getekend. Burgemeester Wendy Verkleij tekende namens gemeente Uitgeest en directeur Wim Horeman, namens GP Groot afval en recycling.

Burgemeester Wendy Verkleij: “Dit contract is een mooi voorbeeld van wat de vier gemeenten na de ambtelijke fusie in 2017 willen bereiken. Door samen op te trekken behalen wij efficiency- en kostenvoordelen voor de gemeenten. Zo zijn de kosten voor het legen van een container per keer lager, is er één aanspreekpunt en hebben wij een partner die door de inzet van schonere voertuigen op termijn een bijdrage levert aan het milieu. Een voorwaarde waar wij veel belang aan hechten.”

Burgemeester Verkleij spreekt ook namens de wethouders Rob Schijf van gemeente Castricum en Rob Opdam van gemeente Heiloo, waar de overeenkomst al eerder is ondertekend. Bergen, de vierde gemeente in het samenwerkingsverband, laat deze werkzaamheden uitvoeren door HVC.

Ook directeur Wim Horeman is blij met de overeenkomst en vindt het belangrijk dat GP Groot als regionaal bedrijf zo een bijdrage kan leveren aan een schoner milieu en de werkgelegenheid in de regio.

Legen containers meer flexibel
Het legen van de restafval- en glascontainers gebeurt op basis van ervaringscijfers. Voor restafval zijn deze redelijk constant, maar de glascontainers kennen ook pieken, bijvoorbeeld na de feestdagen. Het werken met één partij maakt het makkelijker om de leegfrequentie van de containers aan te passen bij meer meldingen van inwoners, zodat de dienstverlening verbetert.

Aanbesteding
De overeenkomst is tot stand gekomen na het houden van een openbare Europese aanbesteding, waarbij de gemeenten zijn begeleid door Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland.