CASTRICUM - De Vroege Middeleeuwen stonden vroeger bekend als een donkere tijd waarover we weinig wisten. Dankzij archeologisch onderzoek weten we nu dat het Hollands duingebied druk bewoond werd. Bewoners van de Rijndelta dreven handel met alle delen van Noordwest-Europa. De rijkdommen van het landschap waren aantrekkelijk voor de Vikingen, die zich er tegen het eind van de Vroege Middeleeuwen vestigden. Henk van der Velde belicht in zijn lezing op 18 januari deze periode, die ook in de tentoonstelling ‘Van Viking tot graaf van Holland’ aan bod komt.

De archeologie van het vroegmiddeleeuws Holland is erg mysterieus. Het is een periode waarover we maar weinig schriftelijke bronnen hebben. Alle kennis uit de oudheid was verloren gegaan. Het is ook een periode waarin veel gebeurde; de val van het Romeinse rijk, de ontwikkeling van Holland en de aanzet voor het latere graafschap Holland. De bijzondere archeologische vindplaatsen in het kustgebied maken dit ook tot een van de meest fascinerende periodes in de Middeleeuwen.

De lezing maakt deel uit van de serie ‘Hilde kan me nog meer vertellen’ van de Stichting Oer-IJ en Huis van Hilde. Henk van der Velde is hoofd archeologie bij ADC ArcheoProjecten. Hij promoveerde op de bewoningsgeschiedenis van Oost-Nederland en heeft bijzondere opgravingen uitgevoerd in het Nederlands kustgebied. Hij specialiseerde zich in de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen.

Lezing ‘Het Holland van voor de graven’, Henk van der Velde

• Locatie Huis van Hilde, donderdag 18 januari 2018, 20-22 uur

• Kaarten 10 euro, inclusief koffie (vrienden van het Oer-IJ 10 procent korting); bij vier of meer lezingen in de serie: 2 euro korting per lezing

• Inschrijving: www.oerij.eu; meer informatie: 023-5143247, huisvanhilde.nl of oerij.eu

• Volgende lezing: donderdag 15 februari, Jerzy Gawronski , ‘De vroege geschiedenis van Amsterdam in het Oer-IJ landschap’