CASTRICUM – Op 13 mei vindt in Castricum aan Zee een pop-up-etappe van de Expeditie Juttersgeluk plaats. Dit is het vijfde jaar dat mensen die om wat voor een reden geen betaald werk (meer) kunnen doen de Nederlandse kust schoonmaken. De hele zomer zullen etappes van de Expeditie Juttersgeluk opduiken: steeds in een andere kustplaats. In strandpaviljoen Zeezicht zal wethouder Paul Slettenhaar de deelnemers welkom heten.

Expeditie Juttersgeluk is speciaal voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vrijwilligers met een licht verstandelijke of psychische beperking of mensen die langdurig thuis zitten zonder werk gaan tijdens de expeditie op zoek naar de mooie en minder mooie dingen op het strand. Door zelf het strand schoon te maken, komt het probleem van de plastic soep onder de aandacht bij álle groepen in onze samenleving. Stichting Juttersgeluk biedt hiermee in samenwerking met KIMO Nederland en België en de gemeente Castricum een laagdrempelige manier om maatschappelijk actief te zijn.

Programma
Elke etappe verloopt volgens een vast programma: de wethouder ontvangt de deelnemers met een persoonlijk welkomstwoord en Paviljoen Zeezicht biedt de deelnemers koffie en appeltaart aan. Er volgt uitleg over hoe je afval op het strand herkent en hoe je het veilig opraapt. Daarna start de etappe: een ware ontdekkingstocht. Het afval wordt door de jutters meegenomen, zodat er een schoon strand achterblijft.

Pop-up etappes
De verantwoordelijkheid voor de zorg van kwetsbare mensen ligt sinds 2015 bij de gemeenten. De gemeente kan het echter niet alleen. In de afgelopen vijf jaar zijn er tijdens de Expeditie Juttersgeluk samenwerkingsverbanden ontstaan tussen gemeente, zorginstanties, ondernemers, opleidingen en lokale jutgroepen. Elke kustplaats heeft haar eigen karakter en kiezen dit jaar voor een eigen datum en plaats om een pop-up-etappe van de Expeditie Juttersgeluk te organiseren. Stichting Juttersgeluk zorgt voor de landelijke coördinatie en PR en voorziet de deelnemers van promotiematerialen en advies. Deze zomer zullen naar verwachting 15 pop-up-etappes langs de Nederlandse kust plaatsvinden.

Single use plastic
De Expeditie Juttersgeluk besteedt dit jaar speciale aandacht aan single use plastics (SUP’s). Vijftig procent van het plastic dat op het strand aanspoelt, is afkomstig van eenmalig bruikbare plastic producten, zoals wattenstokjes, rietjes, zakjes en drinkflesjes. Het Europees Parlement heeft vorig jaar bepaald dat vanaf 2021 alle SUB’s verboden worden op de Europese markt. Tijdens de Expeditie verzamelen we de doppen van wegwerpflesje en sturen ze op naar atelier van Juttersgeluk. De vrijwilligers worden hierdoor bewust van hun eigen gebruik van wegwerpplastics.

www.juttersgeluk.nl/expeditie-juttersgeluk-2019