CASTRICUM - Twee onderwerpen, duinrellen en waterrecreatieroutes, staan centraal tijdens de komende bijeenkomst van de Overleggroep Buitengebied Castricum, de OBC.

Onderzoekers vertellen ontdekkingen

Een karakteristiek element van de duinzoom - het overgangsgebied van de duinen naar het achterland - zijn de duinrellen: ondiepe, gegraven watergangen met een vaak eeuwenoude geschiedenis. Onderzoekers Cor ten Haaf en Theo Bakker Oosterhout maakten hiervan studie en doen voor de OBC uit de doeken wat zij allemaal ontdekten. Na de pauze presenteert Fred Rodenbach van Recreatie Noord-Holland aan de OBC de bevindingen van een ander onderzoek: hoe maken we het water en bijbehorende natuur in de omgeving van Castricum, Bakkum, Limmen en Akersloot beter beleefbaar? En hoe kunnen we het aanbod van wandel-, fiets en kanoroutes met als thema ‘water’ uitbreiden en verbeteren?

Komt u ook

De openbare bijeenkomst is op maandag 3 april in de raadszaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Sluiting om 22.00 uur, waarna drankje en hapje.

De uitnodiging vindt u hier