CASTRICUM - In de pubertijd maakt het lichaam en het brein van kinderen in verschillende fases een grote ontwikkeling door. We zien dit niet alleen in de uiterlijke veranderingen van kinderen, maar ook vooral terug in het gedrag. Een kind kan bijvoorbeeld angstig, teruggetrokken of juist opstandig worden.

Ik bespreek met jullie welke periode de pubertijd beslaat en welke fases we zien in de ontwikkeling van kinderen tijdens de pubertijd. Vragen die we daarnaast met elkaar gaan bespreken zijn: Welke veranderingen maken het lichaam en het brein nu daadwerkelijk door? En welke verwachtingen kunnen we als ouder, leerkracht, begeleider en behandelaar van kinderen in de pubertijd verwachten? Hoe verloopt de pubertijd voor kinderen met een autisme spectrum stoornis gezien de neurologische verbindingen die bij kinderen met autisme bewezen anders zijn? Wat is de beste houding van volwassenen richting een kind met een autisme spectrum stoornis in de pubertijd? Het belooft een interactieve en informatieve avond te worden.

De spreker van vanavond is Cecile Blansjaar – Orthopedagoog Autismespecialist.
- Na de lezing is er tijd om uw vragen tebeantwoorden.
- In de pauze kunt u de spreker persoonlijkontmoeten.
- Tegen het einde van het programma is er voor u als bezoeker een
mogelijkheid om “1 minuutje” te spreken over autisme gerelateerde
onderwerpen.
- Achterin de zaal is er een folder en boekentafel.

Bij binnenkomst ontvangt u een enquêteformulier. Zou u dit formulier tijdens de avond voor ons in willen vullen? We gebruiken uw feedback voor evaluatiedoeleinden en kunnen er informatie uithalen voor onze toekomstige bijeenkomsten.

19:45 - inloop met koffie en thee.
20:00 - opening
20:05 - Start programma – Spreker: Cecile Blansjaar
21:00 - pauze
21:15 - vervolg programma
22:00 - Vragen
22:10 - 1 minuutje(s) spreektijd
22:15 - Afsluiting
22:20 - Inname enquêteformulieren, borrel en gelegenheid tot na praten
22:45 – Einde

Agenda 2018
25 september – Ervaringsverhalen
Sprekers: Marcha Luitjes en Sebastiaan van Loon van Stichting Joy Living

6 november – Autisme bij meiden en vrouwen
Spreker: Jellienke Winters van Asspire, coach & ervaringsdeskundige

De toegang is gratis.
Aanmelden kan via de website www.auticafekennemerland.nl of e-mailaders info@auticafekennemerland.nl