CASTRICUM - De al uitgenodigde vertegenwoordigers van sport-, welzijn-, cultuur- en onderwijsinstellingen zijn op 23 mei vanaf 19:00 uur van harte welkom in het gemeentehuis. Die avond dagen wij hen uit om mee te praten en denken over hoe ook hun organisatie – met de activiteiten die zij aanbieden – kan bijdragen aan een van de doelen die de nota Publieke Bekostiging Castricum (PBC) stelt.

Waar gaat het PBC over?

Het is van steeds groter belang dat iedereen kan bijdragen en meedoen in onze samenleving. Daarvoor zijn basisvoorzieningen nodig voor iedere inwoner, meer zelfredzaamheid en samenredzaamheid, oog en ondersteuning voor talent, signaleren en tegengaan van eenzaamheid, en hulp bij het (kunnen) meedoen. Maatschappelijke organisaties die in Castricum actief zijn, zoals verenigingen, instellingen en organisaties voor sport, welzijn, cultuur en onderwijs, kunnen hieraan slim en effectief bijdragen. Door zelf goed en vernieuwend te kijken naar de doelgroep, maar vooral ook door slim samen te werken met andere instellingen. De gemeente kan met subsidies (gezamenlijke) project(en) helpen mogelijk te maken. Hoe? Daarover hebben we het op 23 mei.

Wat gaat er nu gebeuren?

Vorig jaar is een begin gemaakt met het dit project. Mensen van de genoemde instellingen kwamen samen en maakten een aanzet voor het vormen van een visie. Ideeën, aanvullingen en opmerkingen zijn inmiddels verwerkt, en na de zomer willen wij dit in de praktijk gaan (laten) uitvoeren.

Na 23 mei

Na de bijeenkomst, op 1 juni, volgt een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad; na de zomer wordt de strategienota inhoudelijk door de raad behandeld. Daarna kunnen we aan de slag!