CASTRICUM - Op de laatste ledenvergadering van 15 december jl. ben ik, Willem Jobse, gekozen als secretaris binnen het nieuwe bestuur. Vanaf de oprichting van S.C Castricum begin jaren ’70 , waar ik een aantal jaren in het bestuur heb gezeten en jarenlang jeugdleider en trainer van de lagere senioren ben geweest,  ben ik altijd (voetballend)lid geweest.

Na de fusie tot F.C.Castricum  werd een werkgroep ingesteld  waar ik destijds met andere clubleden van de beide verenigingen in heb gezeten met als opdracht een nieuw   clubtenue voor te dragen. Het huidige tenue is toen via een stemming onder de leden gekozen. Destijds werd me ook door het bestuur gevraagd zitting te nemen in een commissie die zich zou gaan ontfermen over een nieuwe website. Websitebeheer werd geboren waarin we als opdracht meekregen een website het licht te doen zien waar we jaren mee verder zouden kunnen. Een van de minder makkelijke zaken was toen het afscheid nemen van het clubblad binnen F.C.Castricum. Dat ging nog niet zo makkelijk in een tijd dat computergebruik een stuk minder ingeburgerd was dan nu,  smartphones  en andere sociale media waren toen nog in ontwikkeling.

Daarnaast was ik afgelopen jaren bij andere taken betrokken zoals gastheren, contactpersoon lagere senioren, consul en kantinemedewerker.  Na een minder actieve periode gaat dat nu dan weer veranderen en heb er alle vertrouwen in dat onze club met dit nieuwe bestuur de komende jaren weer vooruit kan!