CASTRICUM - Op 24 en 26 januari vinden twee bijeenkomsten ‘deskundigheidsbevordering Aangepast Sporten Regio Alkmaar’ plaats. Deze worden georganiseerd door de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Castricum, Uitgeest, Bergen, Heiloo en Langedijk. De bijeenkomsten zijn gratis en bestaan uit verschillende presentaties en een interactieve sessie, die ingaat op het belang van sport voor mensen met een beperking in de regio Alkmaar.

Waar en wanneer

De bijeenkomst op 24 januari is van 19.00-22.00 uur in Sportcomplex De Meent, Alkmaar. Op 26 januari is men welkom van 13.30-16.00 uur in het gemeentehuis Castricum. Centraal staan het belang van sport voor mensen met een beperking en de koppeling met het lokale werkveld.

Voor wie?

Medewerkers van Sociale Teams, zorginstellingen, buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en verenigingsondersteuners van sportverenigingen (met of zonder aanbod voor mensen met een beperking), ambtenaren Sport, Wmo-consulenten en andere belangstellenden zijn welkom. Voor verenigingen en sportaanbieders worden er in het voorjaar aparte bijeenkomsten georganiseerd.

Kosten en aanmelden

Deelnemen is gratis. Aanmelden kan tot 20 januari. Voor aanmelden of meer informatie: e-mail aangepastsporten@alkmaarsport.nl, t.a.v. Pascale de Hoogh, coördinator aangepast sporten Regio Alkmaar. Vermeld in uw e-mail bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn.