CASTRICUM - In Huis van Hilde is vanaf 18 september een nieuwe Vondst van de Maand te zien: een bijzondere zwanenhalsband van messing, gevonden in de slotgracht van Kasteel Egmond in 1934. De zwanenhalsband dateert uit de 18e eeuw, maar uit middeleeuwse geschriften blijkt dat het houden van zwanen al sinds de Middeleeuwen werd gedaan.


Deze gratis toegankelijke, tijdelijke presentatie is een voorproefje van de tentoonstelling ‘Op zoek naar Ridders en Kastelen’ die vanaf 12 oktober te zien is; met daarin o.a. de reconstructie van verdwenen middeleeuwse kastelen, bijzondere vondsten die gedaan werden in en rondom kasteelterreinen en ridders die uitleg geven over diverse voorwerpen.

In de jaren 30 van de vorige eeuw werden de funderingen van voormalig kasteel Egmond blootgelegd. Tussen de duizenden vondsten die tevoorschijn kwamen bevindt zich ook een zwanenhalsband. Hoewel deze halsband dateert uit de 18e eeuw, was het houden van zwanen een oud landsheerlijk recht dat door de graaf van Holland sinds de Middeleeuwen aan belangrijke ambachtsheren, kastelen en steden werd uitgegeven. Dit recht was zowel een statussymbool als praktisch en economisch voordelig.

Adriaan Klaver
Om aan te geven dat men eigenaar was van deze geliefde dieren werden soms merktekens gekrast op de snavels en poten. Soms kregen ze ringen om hun nek, gegraveerd met de naam of het wapen van de eigenaar. Op deze zwanenhalsband is de naam Adriaan Klaver gegraveerd. Hij was een schout en ontvanger van Alkmaar en bezat de buitenplaats ‘Voorhoef’, iets ten oosten gelegen van kasteel Egmond.

Meer weten over kastelen en vondsten rondom kastelen? In de tentoonstelling ‘Op zoek naar Ridders en Kastelen’ kom je alles te weten over de ‘verdwenen’ kastelen van Noord-Holland. Vier ridders laten hun favoriete object zien en leggen je uit wat het is en waar het voor gebruikt werd. De tentoonstelling ‘Op zoek naar Ridders en Kastelen’ is vanaf 12 oktober voor publiek te zien (t/m 5 januari 2020).