CASTRICUM - Drie dagen in de week krijgen twee groepen nieuwkomers Nederlandse les met het doel in te burgeren. De cursisten komen uit Eritrea, Syrië, Jemen, Afghanistan, Irak. De leeftijden variëren tussen de 18 en 66 jaar. Op een cursist na zijn allen gevlucht voor dictatuur, oorlogsgeweld of vervolging vanwege etnische afkomst.

Tijdens de laatste les voor de zomervakantie is er voor de cursisten van JAR bij Toonbeeld een speciale activiteit gepland. De docent van deze taallessen, Claudia Reymond, wilde het schooljaar gezamenlijk afsluiten met een activiteit die ons als groep zou verbinden en waar de taal geen drempel mocht zijn om gevoelens te kunnen uiten. Het verwoorden van emoties in een andere taal dan je moedertaal is één van de moeilijkste aspecten bij het leren van een nieuwe taal. Dit resulteerde in een workshop waar de cursisten o.l.v. Toonbeeld docent Wendy Hoenders aan de slag gingen met collages van afbeeldingen uit tijdschriften met als resultaat ca. 25 werken die nu worden geëxposeerd. Sommige luchtig met humor, andere aangrijpend. Tijdens de workshop waren allen totaal gefocust op hun werkstuk. Na de workshop is er, met vlaai en koffie, nagepraat over de ochtend. De groep gaf aan dat het een heel prettige manier was om zich te kunnen uiten en het een fijn afscheid voor de zomervakantie was. Ook werd duidelijk hoe ze hebben genoten van het feit dat ze op een locatie waren waar ze anders nooit zo snel waren gekomen. De komende twee maanden zal hun werk in Geesterhage blijven hangen zodat iedereen die hierin geïnteresseerd is een kijkje kan nemen in de belevingswereld van onze nieuwe dorpsgenoten. De expositie wordt op dinsdag 16 oktober om 13.30 uur geopend door burgemeester Toon Mans.