CASTRICUM - Gedeputeerde Ilse Zaal heeft de zilveren provinciepenning uitgereikt aan Thijs Pennink. Thijs Pennink is directeur van Ontwikkelingsbedrijf NHN en gaat per 1 januari 2022 met pensioen.


De provincie Noord-Holland reikt de zilveren penning incidenteel uit aan personen voor hun uitzonderlijke inzet in de provincie Noord-Holland.

Thijs Pennink heeft zich geruime tijd ingezet voor de regio Noord-Holland Noord. Vanuit zijn rol als directeur van de Kamer van Koophandel in Noord-Holland Noord heeft hij veel gedaan om de 3 deelregio’s West-Friesland, regio Alkmaar en de Kop van Noord-Holland te laten inzien dat het gebied een enorme potentie heeft.

Als directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord heeft hij gewerkt aan het benutten van de kansen voor de regio. Pennink stond mede aan de wieg van de Greenport Noord-Holland Noord en Holland boven Amsterdam. Ook met de komst van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InWest heeft hij de kansen om als 1 regio Noord-Holland Noord een stevige partner te worden in de ROM, neergezet maar ook gerealiseerd.