CASTRICUM - Fietsers en wandelaars kregen een veiliger dorpscentrum en de automobilisten hadden tijdens de pilot een spectaculair veiligere overweg. Dat leest de werkgroep ‘Leefbare Mobiliteit Castricum’ in de gemeentelijke evaluatie van de ‘Pilot Dorpsstraat Autoluw’ die in de vier weken voor de herfstvakantie in 2021 werd gehouden.


De vastgestelde verbetering van de veiligheid op overweg Beverwijkerstraatweg geeft een mooi perspectief voor een voldoende veilige oplossing voor die overweg. De werkgroep is verheugd en ziet met de gepresenteerde resultaten voor korte- én lange termijn een toekomst zonder extra asfalt en autotunnels.

Voorts bevestigden de telgegevens dat vooral de Verzetsheldenbuurt en de Beatrixstraat tijdens de pilot last hadden van sluipverkeer. Meer zelfs dan op marktdagen. Knelpunten waarvoor de werkgroep oplossingen had voorgesteld die goed op marktdagen te testen zijn. Ook andere meetresultaten waren volgens verwachtingen en staven de bevindingen en conclusies die de werkgroep op 1 november 2021 in haar evaluatie had gedaan.

De gemeente bevestigd dat de duur van de pilot kort was. Toch zegt een kleine 10 % van de centrumbezoekers, dat ze tijdens de pilot vaker in het centrum komen, er langer blijven en prettiger op een terras zitten. Dat is een mooi enquêteresultaat.

Wel vindt de werkgroep het vreemd, dat de gemeente opvallend veel waarde hecht aan de resultaten van de enquête, terwijl de gemeente zélf noemt de enquête niet representatief. Dus de conclusie dat ‘de meeste bewoners’ negatief staan tegenover de pilot kan niet getrokken worden.

Kortom, de werkgroep is verheugd over resultaten, maar scheef al kritisch over de uitvoering van de pilot in haar eigen evaluatie en heeft nu in een notitie aan de gemeente ook veel opmerkingen over de gemeentelijke evaluatie.

Als toekomstbeeld zien we de knip in de Dorpsstraat met de samenhangende maatregelen het liefst al in deze zomer gerealiseerd. Laten we niet wachten om het veiliger te maken op de overweg en veiliger en aangenamer in de dorpskern. Daarmee is het dan natuurlijk niet klaar. We streven naar een dorp waar je heerlijk kan wonen en leven, in een aangenaam centrum en autoluwe woonbuurten.

Hoe dan ook, Castricum verdient een autovrij winkelcentrum in het dorpshart!