CASTRICUM - In de gemeente Castricum werd vorig jaar gestart met de pilot Welzijn op Recept, een project waarbij zorg en welzijn nauw met elkaar samenwerken om de juiste ondersteuning aan patiënten te kunnen bieden. In samenwerking met Vicino, Welzijn Castricum, Groepspraktijk Akersloot, ZONH en het sociaal team in de gemeente Castricum is hierover onlangs een korte film verschenen.

Psychosociale problemen
In de gemeente Castricum is vorig jaar besloten actief aan de slag te gaan met het thema Eenzaamheid. Tegen eenzaamheid helpt een pilletje niet. Ondanks dat zorgen en stress kunnen leiden tot lichamelijke en mentale klachten, heeft de huisarts niet altijd de oplossing. 'Goede zorg is niet altijd medische zorg', zegt Falgun Binnendijk, wethouder bij de gemeente Castricum en ambassadeur van de pilot. Ook huisarts Marjolijne Markvoort is te spreken over de nieuwe samenwerking. 'Als huisarts kun je allerlei behandelingen en diagnostiek inzetten, maar patiënten zijn vaak veel meer gebaat bij de maatschappelijke oplossingen die het sociaal team te bieden heeft.'

Film

In het project Welzijn op Recept werkt de huisarts daarom nauw samen met de praktijkondersteuner GGZ en met het welzijnsaanbod. Over hoe deze samenwerking vorm heeft gekregen en welke uitdagingen dit met zich meebracht is onlangs een korte film gemaakt. Hierin vertellen de huisarts, de praktijkondersteuner, de welzijnswerkers, de wethouder en een patiënte over hun ervaringen met Welzijn op Recept.

Bekijk de korte film.