AKERSLOOT - De bibliotheek in Akersloot levert vloeroppervlakte in ten gunste van de Historische Vereniging Oud Akersloot (HVOA). De bibliotheek en HVOA hebben hiervoor op 1 maart een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De herindeling van de ruimte biedt nieuwe mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten en een intensievere samenwerking. De meerwaarde voor de bibliotheek zit in een uitbreiding van activiteiten, waardoor de bibliotheek nog meer een ontmoetingsplek kan zijn. De bibliotheek en HVOA werken al samen bij inloop- en informatiebijeenkomsten, tentoonstellingen en activiteiten voor scholieren. Het idee is om dit uit te breiden met filmochtenden, vlogs van jonge Akersloters, tafelgesprekken en stamboomonderzoek.


De eigenlijke verbouwing, die mede mogelijk gemaakt wordt door subsidie van de gemeente, laat nog even op zich wachten maar in de bibliotheek zijn al wel voorbereidende werkzaamheden zichtbaar. De Akersloter klanten zien dat als ze naar de bibliotheek komen. Een deel van de boeken is verplaatst naar andere kasten en sommige kasten staan leeg.


Informatieve boeken
De huidige collectie past straks niet meer binnen de nieuwe ruimte, waardoor het onderdeel informatieve boeken voor volwassenen moet verdwijnen. Dit collectieonderdeel wordt herplaatst in andere vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard of afgeschreven. Overbodige kasten zijn opnieuw ingezet in andere vestigingen. Materialen als reisgidsen, kookboeken en andere onderwerpen, zijn en blijven gratis te reserveren binnen Bibliotheek Kennemerwaard. De bibliotheek in Akersloot gaat werken met kleine themacollecties zodat er toch regelmatig informatieve boeken rond een bepaald onderwerp te vinden zijn.

Verkoop afgeschreven materialen
Vanaf dinsdag 19 april organiseert de bibliotheek (tijdens openingstijden) een speciale boekverkoop van de afgeschreven materialen uit de collectie. Zo komt de afgeschreven collectie voor een deel ten goede aan de inwoners van Akersloot en de klanten van de bibliotheek.