CASTRICUM - Het vrijwilligerssteunpunt in Castricum heeft een nieuwe naam, echter de diensten zijn nog als vanouds. VIP Castricum is een afkorting van Vrijwilligers Informatie Punt. Het VIP brengt vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact, behartigt de belangen van organisaties en vrijwilligers. Brengt het vrijwilligerswerk onder de aandacht. Biedt scholing en training voor vrijwilligers. Biedt kennis van experts om organisaties te ondersteunen. Organiseert de gemeentelijke vrijwilligerswaardering Vrijwilligers Bedankt.

Op dit moment worden de volgende vacatures onder de aandacht gebracht:

Voor de Stichting Welzijn wordt gezocht naar een vrijwillige coördinator voor het maatjesproject Samen2. De vrijwilliger maakt kennis met de maatjes en de aanvrager om zo tot een goede match te komen. Dus, wie een sociale inslag heeft maar ook met de computer overweg kan, wordt gevraagd te reageren.

In de Speel-o-theek lenen ouders en kinderen steeds nieuw uitdagend speelgoed. Wie helpt bij de inname en uitleen van het speelgoed? Samen met andere vrijwilligers draai je een of meer keren per maand een paar uurtjes mee in de gezellige Speel-o-theek in Geesterhage. Taken zijn het uitlenen, innemen en controleren van speelgoed en het administratief afhandelen hiervan. In overleg kunnen hier taken aan toegevoegd worden.

Serviceflat Sans Souci is een Vereniging van Eigenaars met honderd seniorenappartementen. Naast de woningen van de eigenaars zijn er een aantal algemene ruimten zoals een recreatiezaal, bibliotheek en terrassen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en dit hoeven geen bewoners te zijn. Op dit moment wordt gezocht naar een secretaris, een penningmeester en algemeen bestuurslid.

Wie interesse heeft in een van deze vacatures, of ander vrijwilligerswerk wil doen, kan contact opnemen met het Vrijwilligers Informatie Punt Castricum. Het telefoonnummer is 0251-65 65 62. De vacatures zijn ook te vinden op www.vrijwilligerswerkcastricum.nl