CASTRICUM - Op zaterdag 30 september aanstaande neemt de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland deel aan de internationale vogeltrekteldag, de Euro Birdwatch. In 40 landen in heel Europa worden op deze dag trekvogels geteld; in Nederland gebeurt dat op meer dan 150 telposten. De VWG telt die ochtend in het Noord-Hollands Duinreservaat bij Bakkum, en bezoekers zijn welkom.


Het najaar is dé tijd van het jaar om recordaantallen vogels te zien. Veel vogels die bij ons hebben gebroed trekken nu weg naar het zuiden, maar ze worden vanuit Scandinavië en Oost-Europa aangevuld door grote drommen vogels die in ons land overwinteren of er doorheen trekken naar zuidelijker streken. Langs onze kustlijn kan dat fenomeen spectaculair zijn, doordat de zee een barrière vormt waarlangs de vogels afbuigen en zich concentreren. Bij geschikte weersomstandigheden ontstaat dan een stroom van passerende groepen vogels boven de zeereep en door het buitenduin. Piepers, kneuen, vinken, lijsters en spreeuwen vormen de hoofdmoot, maar op één ochtend kunnen tientallen soorten passeren, waaronder ook roofvogels, ganzen en eenden. Herkenning van de vele kleine vogels gebeurt meestal op basis van hun trekroepjes.

Voor vogelaars is dit dé tijd van het jaar om naar buiten te gaan, de vogels te zien en te tellen. Ook vanaf de fietsenstalling achter de zeereep aan het eind van de Grote Veldweg (van Camping Bakkum naar het strand) wordt aanstaande zaterdag geteld. De vogelwerkgroep is hier vanaf 7:30 paraat om de overvliegende vogels te turven (mits het niet stormt en regent). We tellen door tot omstreeks 11:00, tenzij er niets (meer) vliegt. Bezoekers zijn welkom om een poosje mee te kijken. Na afloop kunnen de getelde aantallen worden bekeken op: www.trektellen.nl/count/view/1066/.