CASTRICUM - Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober aanstaande neemt de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland deel aan het Nationale Vogeltrekweekend. In Nederland worden dan op meer dan 150 telposten de langsvliegende trekvogels geteld. De VWG staat die ochtend in het Vogelduin in het Noord-Hollands Duinreservaat, en bezoekers zijn welkom.

Op 3 oktober wordt bovendien ook de EuroBirdWatch gehouden. In 40 landen in heel Europa worden op deze dag trekvogels geteld. Het najaar is dé tijd van het jaar om recordaantallen vogels te zien. Veel vogels die bij ons hebben gebroed trekken nu weg naar het zuiden, maar ze worden vanuit Scandinavië en Oost-Europa aangevuld door grote drommen vogels die door ons land trekken of er overwinteren. In onze regio kan dat fenomeen spectaculair zijn, doordat de kustlijn fungeert als een barrière waarlangs de vogels afbuigen en zich concentreren. Bij geschikte weersomstandigheden ontstaat dan een stroom van groepen langsvliegende vogels. Piepers, kneuen, vinken, lijsters en spreeuwen vormen de hoofdmoot, maar op één ochtend kunnen tientallen soorten passeren, waaronder ook roofvogels, ganzen en eenden. Herkenning van de kleine vogels gebeurt meestal op basis van hun trekroepjes.

Voor vogelaars is dit dé tijd van het jaar om naar buiten te gaan, de vogels te zien én te tellen. Ook vanaf de fietsenstalling aan het eind van de Grote Veldweg (de strandopgang van Camping Bakkum) wordt komend weekeinde geteld. De vogelwerkgroep is hier vanaf 7:30 paraat om de overvliegende vogels te turven. We tellen door tot omstreeks 11:00, tenzij er niets (meer) vliegt. Bezoekers zijn welkom om een poosje mee te kijken, uiteraard met inachtneming van 1.5 m afstand. Na afloop kunnen de getelde aantallen worden bekeken op: www.trektellen.nl/count/view/1066/.