NOORD-HOLLAND - Het aantal meldingen van blauwalg in oppervlaktewater is de afgelopen weken toegenomen. Zwemmers die in aanraking komen met blauwalg kunnen klachten krijgen als diarree, huidirritatie en misselijkheid. Provincie Noord-Holland roept bewoners daarom op om eerst het zwemadvies te bekijken en, indien nodig, een andere zwemlocatie op te zoeken.


Het zwemadvies van alle officiële Nederlandse zwemplekken in natuurwater vindt u op www.zwemwater.nl. Of op de zwemwater-app, die u kunt downloaden op Google Play of de App Store. Het advies is gebaseerd op hoe schoon en veilig het water is.

Overheidsinstellingen als waterschappen en Rijkswaterstaat meten regelmatig de kwaliteit van het water. Zwemmers worden gewaarschuwd als de kwaliteit niet goed is.

Zwemadvies voor Noord-Hollands natuurwater

Diverse officiële zwemlocaties in Noord-Holland zijn aangemerkt met een waarschuwing of een negatief zwemadvies. Dit zijn onder andere: delen van Het Twiske, de Westbroekplas, De Hoorne bij het Alkmaardermeer, Hooge Oude Veer, Strandbad Edam en ’t Skarpet. De meeste locaties aan de kust hebben een goede waterkwaliteit. Bekijk www.zwemwater.nl voor het actuele advies.

Blauwalg

Blauwalgen (cyanobacteriën) ontstaan vooral bij hoge temperaturen, regenval en veel zonlicht, met name in stilstaand water. Ze groeien snel in ons oppervlaktewater, dat rijk is aan voedingsstoffen. Blauwalg kun je herkennen als er een (blauw)groene, olieachtige laag op het water drijft.

Mensen die in aanraking komen met blauwalg kunnen maagdarmstoornissen krijgen of huidirritatie. Het advies aan hen is om na het zwemmen goed te douchen. De klachten verdwijnen meestal na enkele dagen.

151 buitenzwemlocaties in Noord-Holland

Er zijn 151 officiële buitenzwemlocaties in Noord-Holland. Ieder jaar wijst de provincie zwemlocaties aan voor zwemmen in oppervlaktewater. Dat is een wettelijke verplichting. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal zwemmers, de waterkwaliteit en de bereikbaarheid en veiligheid van de locaties.

Het is aan te raden om alleen te zwemmen op deze officieel aangewezen zwemwaterlocaties, omdat de overheid daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten houdt. De zwemwaterlocaties in Noord-Holland zijn te herkennen aan een blauw informatiebord van de provincie Noord-Holland.

Eerder dit jaar stelde de provincie voor zwemseizoen 2023 een subsidie beschikbaar voor goed buitenzwemwater.