CASTRICUM - Een klein groepje deelnemers genieten wekelijks van een spelenavond, zij spelen met veel plezier Keezen, Rummikub, UNO of sjoelen.

Door de inzet van de begeleiders en de kleine groep kunnen de deelnemers veel individuele aandacht krijgen. Het team ‘Spelenavond voor mensen met een beperking’ is op zoek naar een enthousiaste begeleider. De organisatie is in handen van Welzijn Castricum en SIG, de regionale organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking. Het gaat om één dinsdagavond in de drie weken van 19.00 tot 21.00 uur. De teamleden maken samen het rooster en wisselen elkaar af. Zij vervangen elkaar zo nu en dan tijdens vakanties. De groep bestaat uit circa zes volwassen mensen met een beperking.

Op maandagmiddag komt in de Boogaert een grote groep ouderen samen om heerlijk te zingen, vooral liedjes uit de oude doos. De Boogaert zoekt met zeer zeer dringende spoed een vrijwilliger die deze activiteit ( waar zoveel ouderen intens van genieten) muzikaal wil begeleiden. Met gitaar, piano, accordeon of harmonica. Voor gitaar en of piano is bladmuziek aanwezig. De activiteit is tussen 13.45 en 16.15 uur en kan ook 1x per twee weken worden begeleid.

Het Platform Gehandicaptenbeleid Castricum (PGBC) is wegens vertrek van een van de vrijwilligers op zoek naar versterking van het team. Zij zoeken een enthousiast, actief en creatief persoon die zich samen met de andere leden van het team wil inzetten voor de belangen van mensen met een beperking in de gemeente Castricum.