CASTRICUM - PWN heeft de ambitie om de combinatie van water en natuur nog actiever te benutten om de (maatschappelijke) ontwikkelingen die op ons afkomen aan te pakken. De omgeving vraagt toekomstgerichtheid, visie & strategie en stelt dus andere eisen aan de organisatie en de mensen. Om hierop nog beter te kunnen inspelen zijn we de organisatie opnieuw aan het inrichten.

PWN is daarom op zoek naar de beste managers met passie voor water en natuur in de rollen van Sectordirecteur en Teammanager binnen de drie sectoren; Natuur, Drinkwater en Bedrijfsvoering. Managers die sturen op resultaat, eigenaarschap en integrale samenwerking zowel intern als extern.