De provincie Noord-Holland onderzoekt hoe gemeenten minder aardgas kunnen gebruiken om gebouwen te verwarmen. Op dit moment wordt 95% van de gebouwen verwarmd met aardgas. Dit past niet binnen de nationale ambitie om in 2050 volledig duurzaam te zijn.

De komende jaren zet de provincie Noord-Holland, samen met Noord-Hollandse gemeenten, in op andere, duurzame mogelijkheden om gebouwen te verwarmen. Denk aan het verwarmen van woningen, bedrijven en andere panden met elektriciteit, restwarmte of warmte-koude-opslag. Onderzoeksbureau CE Delft bekijkt per regio welke investeringen nodig zouden zijn, wat het verschil is per buurt en gebouwen, en wat de verandering zou zijn voor de energie-infrastructuur. De regio IJmond/Zuid-Kennemerland wordt als eerste onderzocht. Daarna volgen de andere 6 regio’s.

Energiezuiniger

Gedeputeerde Jack van der Hoek (Duurzaamheid) van de provincie Noord-Holland: “Ik ben erg benieuwd naar de uitkomsten van dit project. Hiermee kunnen de Noord-Hollandse gemeenten vervolgens zelf aan de slag met het energiezuiniger maken van woningen en gebouwen.”

De gemeenten worden uitgenodigd voor 2 werksessies om met elkaar plattegronden, data en ontwikkelingen te bespreken. Projectleider van CE Delft Cor Leguijt: “Met gebruik van big data onderzoeken we samen met de gemeenten per wijk waar de winst te behalen valt op het gebied van warmtetransitie.” Deze sessies, in combinatie met het rekenmodel dat CE Delft heeft ontwikkeld, leiden tot een rapportage op maat voor elke gemeente.

Inzicht in investeringen

Uiteindelijk krijgen de Noord-Hollandse gemeenten inzicht in de beste combinatie van investeringen die nodig zijn voor de warmtetransitie. Denk aan isolatie van gebouwen, andere gebouwinstallaties, volledig elektrisch verwarmen, restwarmte gebruiken, geothermie, warmte-koude-opslag en groen gas.

Daarnaast wordt gekeken in welke buurten een gemeente het beste kan starten met aanpassingen. Daarbij wordt rekening gehouden met de kosten en baten van de benodigde investeringen en gekeken naar alternatieven. Daarnaast worden de plannen die er al liggen meegenomen, zoals het vernieuwen van de bestaande aardgasinfrastructuur of riolering, of grote renovatieplannen van woningcorporaties.

Duurzame ambities

De provincie Noord-Holland werkt hard aan duurzaamheid, met focus op energie en grondstoffen. Zij maakt activiteiten ruimtelijk mogelijk en brengt partijen bij elkaar.

Een belangrijk deel van de duurzame activiteiten richt zicht op de gebouwde omgeving – woningen, winkels en kantoren - omdat deze sector ruim 40% van het huidige Noord-Hollandse aardgasverbruik voor zijn rekening neemt. Daarom verkent de provincie samen met gemeenten en woningbouwcorporaties waar de kansen liggen om een klimaatneutrale gebouwde omgeving voor elkaar te krijgen. Daarnaast verleidt de provincie ook particuliere woningeigenaren om hun woning zo duurzaam mogelijk te maken.