CASTRICUM - De colleges van Castricum, Heiloo, Bergen en Uitgeest vragen in een gezamenlijke brief aan de minister van Infrastructuur en Water om compensatie voor de extra vlieghinder in de nacht.

Sinds mei 2015 is er ’s nachts extra geluidsoverlast, doordat dan alleen de westelijke aanvliegroute (Polderbaan) wordt gebruikt.

Klachten toegenomen

De oostelijke aanvliegroute ’s nachts sluiten, gebeurt om veiligheidsredenen. Het was namelijk niet langer mogelijk om vliegtuigen ’s nachts vanuit het oosten en westen via smalle vliegpaden boven dunbevolkte gebieden te laten vliegen. De afsluiting van de oostelijke aanvliegroute (Artip2c) leidt allen wel tot extra hinder voor de inwoners van de vier gemeenten. Sindsdien is het aantal klachten in deze gemeenten dan ook sterk toegenomen. Uit onderzoek van de GGD Hollands Noorden blijkt dat de slaapverstoring door vliegverkeer veel hoger is, dan uit berekeningen van het ministerie blijkt.

Graag duidelijkheid over heropening

De gemeenten vragen duidelijkheid over de heropening van de oostelijke aanvliegroute. En bij langdurige uitstel willen ze compensatie. De meest voor de hand liggende compensatie is het aantal nachtvluchten terugbrengen naar het aantal dat vóor mei 2015 via de westelijke aanvliegroute naar de Polderbaan vloog.