CASTRICUM - Om betrokkenen zo goed mogelijk te informeren wordt een inloopavond gehouden waarbij deskundigen van de gemeenten Heiloo en Castricum en de Provincie Noord-Holland aanwezig zijn om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Tijdens deze avond worden de ontwerp bestemmingsplannen getoond. U kunt onder andere de ontwerptekeningen en de planning inzien. Ook de nieuwste film over de aansluiting A9 is daar te zien. Deze keer is er extra aandacht voor het thema natuur.

Wanneer is het

De inloopavond is woensdag 29 maart van 19:00 tot 21:00 uur in het Fletcher Hotel Heiloo aan de Kennemerstraatweg 425 in Heiloo. Er is geen vast programma. U kunt op elk moment binnen lopen.

Plannen liggen ter inzage

De ontwerp bestemmingsplannen aansluiting A9 voor Heiloo en Castricum liggen ter inzage van 23 maart tot 3 mei 2017. In een bestemmingsplan wordt de bestemming van een gebied geregeld. Zo moet om de aansluiting mogelijk te maken bijvoorbeeld een agrarische bestemming worden omgezet in de bestemming verkeer. Wie wil, kan een zienswijze op het bestemmingsplan indienen. Deze zienswijze wordt daarna beoordeeld door de commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente. Eventueel vraagt de commissie om een mondelinge toelichting aan de indiener.

Bekijk hier de officiële mededelingen over dit onderwerp