De provincie Noord-Holland heeft een forse  natuurambitie: 250 hectare extra natuur per jaar. In 2027 moet zo het Nationaal Natuur Netwerk (NNN)  in Noord-Holland compleet zijn. Het CDA onderschrijft deze ambitie, aangezien de natuur bescherming verdient en het ons een mooie, gezonde en veelzijdige provincie oplevert.  Maar de natuurambities mogen leefbaarheid en menselijkheid niet in de weg zitten.

Enige flexibiliteit zal de leefbaarheid ten goede komen. Sommige agrariërs worstelen met de gevolgen omdat hun perceel is ingetekend in de ambitiekaart van NNN, gevolgen die ze onderschat hebben of niet wisten.

Woordvoerder Willemien Koning: “Ik ben blij met de toezegging van Gedeputeerde Staten het gesprek aan te gaan en te kijken of de begrenzing van NNN wellicht kan worden aangepast, zodat bepaalde percelen buiten NNN komen te liggen en er andere percelen aan toegevoegd kunnen worden.” Ook gemeenten worstelen soms met de begrenzing van het NNN, met name bij recreatiegebieden. Ook op dit punt zegde de gedeputeerde toe te bekijken of er aanpassingen mogelijk zijn, zo nodig met inzet van compensatiegebieden.”

“Daarnaast willen wij uitzoeken of het mogelijk is dat de provincie langer dan 2022 agrarisch natuurbeheer in NNN gebieden subsidieert. De provincie geeft steeds aan dat dat niet kan, omdat er tijd nodig is om te gebieden om te vormen naar natuur. Maar het beheer door agrariërs kan de natuur ook veel opleveren.  Wij komen als CDA hier op terug,” aldus Willemien Koning.