CASTRICUM Wat te doen met het grasveld tussen De Loet, de C.F. Smeetslaan, de Walingstuin en de gymzaal? Vanuit de wijk bereikte de gemeente het creatieve voorstel om van de groenvoorziening een hondentuin te maken. Het idee is een plek waar honden veilig – binnen een omrastering – kunnen spelen en hun baasjes een gesprek met elkaar kunnen aanknopen. Een dergelijke voorziening in de buurt ontbreekt.

Een hondentuin houdt in dat honden binnen een omheining los kunnen rondlopen. De tuin krijgt bankjes en een automaat voor hondenpoepzakjes. Onderzocht wordt of het veldje ook op verantwoorde wijze door schapen begraasd kan worden.

De gemeente legt het idee van de hondentuin voor aan de buurt. Andere ideeën of wensen zijn ook welkom. Daarom is er een inloopavond. Buurtbewoners kunnen dan aangeven wat ze vinden van het idee van een hondentuin of zelf met voorstellen komen. De bijeenkomst biedt tegelijk gelegenheid om met de andere bewoners van gedachten te wisselen over wensen en ideeën.

Wethouder Ron de Haan is aanwezig bij de bijeenkomst. “We zien liever goede ideeën uit de buurt dan dat we als gemeente iets bedenken. Daarom ben ik blij met dit initiatief. Maar we willen wel peilen wat de buurt ervan vindt. Waar het om gaat is dat er iets komt waar de buurt behoefte aan heeft.

”De inloopbijeenkomst is dinsdag 27 november tussen 18.30 en 20.00 uur in de gymzaal aan de Walingstuin. Er is geen programma, het is vrij inlopen binnen deze tijden.