CASTRICUM - Een filmpje over de plastic soup inspireerde de leerlingenraad van kindcentrum Helmgras om aan de slag te gaan voor en schoner milieu. De hoeveelheid afval wordt beperkt, en grotendeels gescheiden ingezameld op het Castricumse kindcentrum. Ook houden de leerlingen hun omgeving schoon.


“Vorig jaar zagen we het filmpje van Boyan Slat, die vertelde over plastic afval dat in de oceanen drijft. Ons afval wordt door zeestromen meegevoerd en daardoor ontstaan grote eilanden van afval, die zelfs 3x zo groot zijn als Frankrijk! Dat plastic afval verteert niet, maar breekt in stukjes en komt zo in het milieu terecht. De stukjes worden door vissen opgegeten en zo krijgen wij dat ook weer op ons bord.” Aan het woord zijn Pepijn, Kyra, Senna, Tijs, Imme, Damian, Mats en Ilse uit de groepen 7 en 8 van kindcentrum Helmgras.


“Tijdens een vergadering van de leerlingenraad in het vorige schooljaar, hebben wij met juf Stephana, één van onze directeuren, afgesproken dat wij iets tegen al dit afval willen doen. Daarom hebben wij een plan gemaakt. Na overleg met de overkoepelende stichting Tabijn en de Ouderraad kregen we geld voor ons plan. Wij wilden het afval van Helmgras scheiden in alle groepen, want daardoor kan je het materiaal nog een keer gebruiken en krijg je uiteindelijk minder afval.”


De directie schafte voor elk lokaal en voor de keuken, teamkamer en aula sets van 3 BonTons aan. Dat zijn afvalbakken die aan elkaar geschakeld kunnen worden en waarmee papier, PMD en restafval gescheiden kan worden ingezameld. “Als het weer mogelijk is zullen we een presentatie houden in alle groepen om aan de kinderen van Helmgras uit te leggen hoe de afvalscheiding werkt. Gelukkig snappen de meeste juffen en meesters wat de bedoeling is.”


Naast het gescheiden inzamelen van afval probeert het kindcentrum ook minder afval te produceren. Alle nieuwe leerlingen ontvangen een Dopper drinkfles. Dat scheelt héél veel lege drinkpakjes in de afvalberg. En verder houden de kinderen ook de omgeving van Helmgras schoon. “Van de gemeente kregen we 4 grijpers, zodat we het zwerfafval dat in de bosjes rond ons schoolplein en speelveld ligt, gemakkelijk kunnen opruimen. We zouden nog best wat meer grijpers kunnen gebruiken hoor!”