CASTRICUM - De leerlingen van groep 7 van kindcentrum Helmgras werken aan het Blink thema: ‘Stem op mijn partij!’. Daarbij leren zij over democratie en de processen die daarbij een rol spelen. Op 28 november bezochten zij het gemeentehuis van Castricum voor een praktijkles in de raadzaal.

Tijdens het spel Democracity bouwen de leerlingen samen aan een fictieve stad: gaan ze voor bedrijven of juist veel groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? Het budget is beperkt dus helaas kan niet alles een plaats krijgen. Tijd dus om samen keuzes te maken. Commissielid van GroenLinks Frits Puhl ontving de leerlingen van Helmgras op het gemeentehuis. Samen met een medewerker van Prodemos begeleidde hij het spel.

De leerlingen richtten zelf 5 politieke partijen op en verdeelden de functies binnen hun partij. Ze benoemden een voorzitter, secretaris, woordvoerder en partijleden. Vervolgens bepaalden ze gezamenlijk binnen hun partij wat zij belangrijk vinden voor de stad van de toekomst. Met elkaar gingen ze in gesprek over het wensenlijstje.

In verschillende ronden kozen de partijen gebouwen voor de nieuwe stad. Vervolgens legden de woordvoerders de standpunten uit aan andere partijen. De kinderen voerden campagne voor het gewenste beleid en beargumenteerden de voors- en tegens. Ze lobbyden bij andere partijen om steun te zoeken voor hun voorstel. Kiezen we voor een windmolenpark en laadpalen of investeren we in een ziekenhuis, brandweer en politie?

Wat kinderen hiervan opsteken? Op een praktische en voor kinderen begrijpelijke manier leer je in een notendop hoe democratie werkt. Goed nadenken voordat je keuzes maakt en consequenties van keuzes vooraf overzien. Ook belangrijk: alleen door samen te werken kan je problemen oplossen en iets groots bereiken. Mooie tip voor de landelijke politiek!