CASTRICUM - Tijdens de Bèta workshops op kindcentrum Helmgras werken de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 aan het zichtbaar maken van hun eigen DNA. Onder leiding van Meneer Jacobs, technisch onderwijsassistent van het Jac. P. Thijsse College, leren leerlingen hoe ze hun eigen DNA kunnen ontdekken.

Op tafels staan reageerbuisjes, pipetflesjes, waterflessen, injectiespuiten en filtreerpapier. Door speeksel in stapjes te vermengen met water, zout, zeep en ijskoude alcohol wordt langzamerhand in de reageerbuis een wolkje DNA zichtbaar. Een fascinerende gewaarwording voor de kinderen.

Meneer Jacobs geeft deze les in een serie van 8 bètalessen in de komende weken. Daarin maken de kinderen kennis met biologie, natuurkunde en scheikunde. Leerlingen van kindcentrum Helmgras die hier interesse in hebben, kunnen een motivatiebrief schrijven waarin zij aangeven waarom ze aan deze lessen willen deelnemen.

Deze bètaworkshops komen voort uit de samenwerking met het Jac. P. Thijsse College. Hierdoor krijgen de leerlingen van kindcentrum Helmgras de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De workshops bieden extra uitdaging en hebben echt een meerwaarde voor de kinderen.

Mijnheer Jacobs legt leerlingen van Helmgras uit hoe zij hun eigen DNA zichtbaar kunnen maken.