CASTRICUM - Na de meivakantie staat kindcentrum Helmgras in het teken van kunst. Op woensdag 15 mei werden de ‘Kunstweken’ geopend met een presentatie van groep 6 over Johannes Vermeer, terwijl hij het melkmeisje schilderde. Dit was de aankondiging van het kunstthema voor alle groepen.

Beeldende vorming is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Juist met kunst leren kinderen zelf een oordeel te vormen en dingen te zeggen die anders onbesproken blijven. Ze kunnen ermee laten zien wie ze zijn en hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Tijdens de Kunstweken volgen alle kinderen kunstlessen waarbij voor elke groep een andere kunstenaar centraal staat. Ook de reken-, taal- en leeslessen staan in het teken van kunst. Tijdens de wereldoriëntatielessen onderzoeken de leerlingen de tijd en omgeving waarin de kunstenaars leefden.

Door kinderen kennis te laten maken met bijzondere kunstenaars als Van Gogh, Mondriaan, Kandinsky, Haring, Warhol, Picasso, Miró of Matisse worden ze in hun eigen werk geïnspireerd. Het einddoel is dat alle kinderen op hun eigen niveau kunstwerken maken die hen zelf verrassen, voldoening geven en trots maken. Tijdens de afsluitende fase zijn alle creaties van de groep te zien in de klassengalerij. Uniek aan dit project is dat alle kunstenaars ook een persoonlijk online museum krijgen zodat belangstellenden de creaties online kunnen bekijken!