CASTRICUM - Kinderen zijn van nature onderzoekers en daaraan komt het KinderKunstlab in alle opzichten tegemoet. In tien lessen, te beginnen op 4 februari, worden ze door docente Ellen van Putten uitgedaagd, om met verschillende materialen en technieken te experimenteren. Daartoe behoren onder andere boetseren, tekenen, schilderen, grafische technieken en 3D objecten maken. Op die manier leert een kind al doende haar of zijn eigen beeldtaal te ontwikkelen en tevens te ontdekken naar welke kunstvormen de voorkeur uitgaat. Er wordt zowel gewerkt vanuit het materiaal als aan de hand van thema’s, al dan niet geïnspireerd door een kunstenaar of kunststroming. Fantasie en het ontwikkelen van de eigen creativiteit staan daarbij steeds voorop. Zo nu en dan zullen de jonge kunstenaars hun werk in de wandelgangen exposeren.

De tien lessen worden gegeven op dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur; de kosten bedragen € 85,00 en materiaal € 15,00. Voor wie niet op dinsdagmiddag kan, bestaat de mogelijkheid het KinderKunstLab te volgen op woensdagmiddag van 16.00 – 17.30 uur, te beginnen 4 maart. Dit keer bij docente Hanna Looye.

Aanmelden kan via www.toonbeeld.tv of d.m.v. het invullen en inleveren van een aanmeldingskaartje bij Toonbeeld Geesterhage.