CASTRICUM - Onlangs tekende directeur Niels Vermij namens kindcentrum Helmgras een samenwerkingsovereenkomst met kinderfysiotherapeut Linda Nelissen, van de gelijknamige fysiotherapiepraktijk. Beide partijen gaan een structurele samenwerking aan om kinderen nog beter te begeleiden bij hun ontwikkeling en te zorgen voor een goede start in groep 3.

Niels Vermij: ‘Kleuters leren en ontwikkelen zich al spelend. Meestal gaat dat vanzelf. Soms komt het voor dat kinderen vaardigheden die zij nodig hebben in groep 3, minder of niet ontwikkelen. Om kinderen zelfverzekerd te laten starten in groep 3 worden alle kleuters uit groep 2 van Helmgras geobserveerd. Dat gebeurt in de groep, tijdens de gymles en bij het buitenspelen. Als dan blijkt dat kinderen extra begeleiding nodig hebben, kunnen we die laagdrempelig en onder schooltijd op ons kindcentrum aanbieden.’

‘Voordeel van de korte lijnen op Helmgras is dat we snel en gericht kunnen bijsturen in de ontwikkeling van het kind’, vult Linda Nelissen hem aan. ‘Dat verloopt spelenderwijs in de speelzaal. Met gerichte oefeningen en bewegingsspelletjes werken wij bijvoorbeeld aan de pengreep en motoriek of zorgen we ervoor dat kinderen beter geconcentreerd kunnen werken. Kinderen hebben nauwelijks in de gaten dat wij met ze aan de slag gaan en kunnen vaak met kleine tips en spelletjes goed geholpen worden.’

Directeur Niels Vermij: ‘Het is mooi deze hulp voor kinderen in huis te hebben. Zo kunnen we snel schakelen en bijsturen in overleg met leerkrachten en onze intern begeleiders. En als je dat op tijd doet en dicht bij het kind, kan je daarmee op latere leeftijd problemen voorkomen’.