CASTRICUM - September 2018 besloot de gemeenteraad van Castricum unaniem het Schooljudo programma in te zetten voor iedere basisschool in 2018, 2019 en 2020 als invulling van het preventieve jeugd- en sportbeleid. Een jaar later is het tijd om terug te blikken op het eerste jaar Schooljudo.1603 kinderen op alle 12 basisscholen in Gemeente Castricum zijn afgelopen jaar over 720 m2 judomat gevlogen. De kinderen werkten 4 weken op de mat aan Schooljudo’s eerste kernwaarde ‘vertrouwen’, maar niet voordat de teams van leerkrachten een workshop hadden gevolgd over deze waarde. Zo konden de scholen ook na het vierweekse programma in de klas met de kinderen werken aan vertrouwen.

Basisscholen zeer tevreden over Schooljudo
Alle basisscholen in de Gemeente Castricum hebben deelgenomen aan het Schooljudo programma. In de evaluatie beoordeelden leerkrachten de Entertrainers met gemiddeld een 8,8 en de organisatie van het programma met een 8,7. Anne Rongen van Schooljudo: “Dit is een geweldige start van Schooljudo in Castricum. Het is super om van leerkrachten terug te krijgen dat de Entertrainers een geweldige interactie hadden met de kinderen en dat ze de kinderen veel vertrouwen gaven. Vertrouwen is namelijk de basis van het programma”.

Gemeente Castricum financiert drie jaar lang groot deel van programma

Met de toezegging om drie jaar lang een groot deel van de kosten op zich te nemen investeert de Gemeente Castricum op preventieve wijze in jeugd. Wethouder Ron de Haan (Onderwijs en Sport) is blij dat hij van de Gemeenteraad groen licht heeft gekregen. “Het is heel belangrijk dat we onze kinderen kunnen helpen vertrouwen te krijgen in zichzelf. Fit zijn, sport, en zeker judo geven een goed gevoel”. Lachend: “Leren vallen, weerbaar zijn, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen”.


De basisscholen dragen zelf ook financieel bij aan deelname. Zo wordt het programma gefinancierd door de gemeente, het onderwijs en sponsors van Schooljudo. Elke school ontvangt namelijk een sponsorkorting van €1.000,-.

(School)judo als onderwijsmethodiek
In 1882 is judo bedacht als opvoedkundige onderwijsmethodiek door de Japanse pedagoog Jigoro Kano. Hij was ervan overtuigd dat de beoefening van judo zou leiden tot het worden van een sympathiek(er) mens in een gezond(er) lichaam. De eeuwenoude filosofie van het judo zoals door Kano is bedacht heeft Schooljudo omgezet in een moderne methodiek. Om judo in te zetten als filosofie, als spel om te werken aan de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Én aan de groepsdynamiek van een klas. Zeven Schooljudo-waarden staan binnen een doorlopende leerlijn centraal: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. Door deze waarden uit te lichten op de judomat én in het klaslokaal maakt Schooljudo kind en klas krachtig.