CASTRICUM - Het sport- en beweegaanbod in de gemeente Castricum zal worden versterkt door de uitvoer van verschillende plannen vanuit het lokale Sportakkoord. De stuurgroep van het Sportakkoord heeft uitvoeringsbudget toegekend aan meerdere initiatieven.

Voor het eerste initiatief gaat LR/PC Starrenburg zich inzetten om nieuwe jeugdleden aan te trekken. Er worden extra lessen en activiteiten georganiseerd (onder andere passend bij een BIXIE-lidmaatschap). Jeugdleden worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen op het gebied van rijden, verzorging, omgang met het paard en vrijwilligerswerk.

Daarnaast wordt er een bijdrage geleverd aan een watertappunt bij sportcentrum De Bloemen. Dit is een wens van de gebruikers van de nabijgelegen skatebaan. Naast skaters zullen ook scholieren, wandelaars en fietsers gebruik maken van dit duurzame initiatief dat aansluit bij het faciliteren van een gezonde leefstijl.

Als laatste heeft de stuurgroep van het Sportakkoord besloten om FC Castricum en andere geïnteresseerde verenigingen te ondersteunen bij het werven van vrijwilligers. Sportverenigingen met veel leden kunnen een jaar lang kosteloos gebruik maken van Taakie. Deze digitale assistent vrijwilligerszaken maakt het organiseren van vrijwilligerswerk bij de vereniging makkelijker en leuker. Tijdens een webinar op maandagavond 6 september kunnen geïnteresseerden Taakie zien en is er gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden voor deze avond kan bij verenigingsadviseur Joyce van Tunen.


Het Sportakkoord van Castricum zet zich in op de actiethema’s ‘Versterking en vitalisering van sportaanbieders’, ‘Sport voor specifieke doelgroepen’ en ‘Beweegvriendelijke leefomgeving voor jong en oud’. Neem contact met Joyce van Tunen (jvantunen@teamsportservice.nl) op als je een idee hebt dat bijdraagt aan één van deze thema’s. Mogelijk komt jouw idee ook in aanmerking om uitvoeringsbudget te ontvangen.