CASTRICUM - Extinction Rebellion Castricum heeft een burgerinitiatief gelanceerd voor het uitroepen van de klimaat- en ecologische noodtoestand in Castricum. De opwarming van de aarde dreigt snel een gevaarlijke grens te overschrijden. De overheid moet de ernst van de situatie erkennen, zodat een begin gemaakt kan worden met een grootschalige aanpak. Inwoners van Castricum kunnen met behulp van een burgerinitiatief een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.

De overstromingen in Duitsland, België en Nederland, waarbij in juli honderden doden vielen, is door wetenschappers gelinkt aan de klimaatcrisis<1/>. Op Sicilië werd op 11 augustus de hoogste temperatuur ooit in Europa gemeten: bijna 50 graden Celsius<2/>. Intussen zijn miljoenen hectaren bos in Siberië in vlammen opgegaan<3/>, regende het voor het eerst in de geschiedenis op de top van de Groenlandse ijskap<4/> en lijden de inwoners van Madagaskar onder een hongersnood 'van Bijbelse proporties', veroorzaakt door de klimaatcrisis<5/>. Tegelijkertijd blijven de resultaten van de klimaattop in Glasgow ver achter bij wat er nodig is. "Nu onmiddellijk en grootschalig ingrijpen is nodig. Dat begint met het erkennen dat we in een klimaat- en ecologische noodtoestand zitten," zegt Lucas Winnips, woordvoerder van XR Castricum.

Wees eerlijk campagne
Het burgerinitiatief is het laatste feit in een langer lopen de campagne van Extinction Rebellion Castricum om de gemeente Castricum beter te laten communiceren over de bedreiging van de klimaatcrisis en ecologische crisis en burgers bewust te maken van de noodzaak voor grootschalige verandering. In juli 2020 riepen in een gezamenlijke petitie met Transitie Castricum al ruim 300 Castricummers op tot ondermeer het uitroepen van de klimaatcrisis. Daar kwam nooit een antwoord op.

Arrestaties
Op 1 mei 2021 bezetten rebellen van Extinction Rebellion Castricum op vreedzame wijze het gemeentehuis om de gemeente de klimaatnodotoestand te laten uitroepen. Daarbij werden uiteindelijk drie arrestaties verricht. Op 14 mei organiseerde XR een grote demonstratie voor het uitroepen van de klimaat en ecologische noodtoestand en het terugdraaien van de bezuinigingen op klimaat. Verschillende politieke partijen in de gemeenteraad hebben zich hier al voor uitgesproken. "Wij roepen iedereen op dit burgerinitiatief te ondertekenen. Hoe sneller en grootschaliger we nu ingrijpen, hoe makkelijker we het voor onszelf maken. Langer wachten gaat alleen maar meer schade en kosten opleveren," zegt Winnips . Het burgerinitiatief is hier te ondertekenen: https://actie.degoedezaak.org/petitions/burgerinitiatief-klimaat-en-ecologische-noodtoestand-castricum

Klimaatrebellie
Extinction Rebellion is een snel groeiende wereldwijde burgerbeweging die met vreedzame, creatieve en ontregelende acties de overheid wil bewegen om in te grijpen. Extinction Rebellion heeft drie eisen: wees eerlijk over de risico's van de klimaatcrisis en ecologische crisis, doe wat nodig is en breng de uitstoot van broeikasgassen terug naar netto nul in 2025 en laat burgers beslissen met een burgerberaad. In oktober voerde XR een week lang actie in Den Haag, de zogenaamde klimaatrebellie, waarbij ondermeer vreedzaam wegen werden geblokkeerd.