CASTRICUM - Vanaf maandag 4 juli zal Extinction Rebellion Castricum iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur demonstreren. De groep kondigt een reeks protesten aan in Castricum tijdens het luchtalarm. De eerste van de reeks demonstraties vindt plaats op 4 juli om 12.00 uur bij winkelcentrum Geesterduin in Castricum. XR eist van de gemeente Castricum dat de klimaat- en ecologische noodtoestand wordt uitgeroepen. "Maandelijks gaat het luchtalarm af voor een mogelijk noodgeval. Het noodgeval is al hier, maar de gemeente Castricum weigert om zijn burgers daarvan op de hoogte te stellen. "

Om 12.00 uur elke eerste maandag van de maand wordt in heel Nederland het luchtalarm getest. Extinction Rebellion Castricum gaat dit voortaan aangrijpen om aandacht te vragen voor de klimaat- en ecologische crisis waarin we ons bevinden. Op de eerste maandag van de maand zal Extinction Rebellion demonstreren tijdens het luchtalarm. Extinction Rebellion roept heel Castricum op zich bij deze korte acties aan te sluiten om te laten zien dat de overheid in actie moet komen om een leefbare toekomst voor ons en onze kinderen te waarborgen. "Maandelijks gaat het luchtalarm af voor een mogelijk noodgeval. Het noodgeval is al hier, maar de gemeente Castricum weigert om zijn burgers daarvan op de hoogte te stellen"zegt iet van Hoof van Extinction Rebellion Castricum

Burgerinitiatief
Er zijn nog maar een paar jaar over als we de opwarming van de aarde beperkt willen houden tot 1,5 graad, de doelstelling van het Parijs-akkoord. Dat alleen al zou voldoende moeten zijn om te spreken van een crisis. Tegelijkertijd zijn de gevolgen van klimaatverandering nu al overal zichtbaar. Zo woedde in Madagaskar een hongersnood veroorzaakt door klimaatverandering en richtte zware regenval in Valkenburg vorig jaar in twee dagen voor 400 miljoen euro schade aan. Extinction Rebellion Castricum schreef brieven, hield twee petities, waarbij telkens honderden mensen de raad opriepen om de klimaatcrisis te erkennen. Tot nu toe weigert een meerderheid van de gemeenteraad dat te erkennen."Politici hebben een leidende rol in de beeldvorming van burgers over het onderwerp klimaat, daarom is het belangrijk dat ze eerlijk zijn over dit onderwerp. Ze steunden ons burgerinitiatief niet, maar bij een verkiezingsdebat bleek dat ze wel degelijk vinden dat er een klimaatcrisis is. We voelen ons dus een beetje voor de gek gehouden door de deze raad," zegt iet van Hoof.

Extinction Rebellion
Extinction Rebellion is een wereldwijde burgerbeweging die met vreedzame, creatieve en soms ontregelende acties de overheid wil bewegen in te grijpen in de klimaat en ecologische crisis. Extinction Rebellion wil dat de overheid eerlijk is over de gevaren van klimaatontwrichting en ecologische ineenstorting, doet wat nodig is om het tij te keren en burgers laat beslissen over de aanpak.

Acties Extinction Rebellion Castricum
De acties tijdens het luchtalarm vinden plaats op de volgende locaties:
- 4 juli plein naast de Vomar,
- 1 augustus strandopgang,
- 5 september Horecaplein,
-3 oktober station,
- 7 november Winkelcentrum Limmen,
- 5 december voor het gemeentehuis.