CASTRICUM - Het afgelopen voorjaar zag er voor muziekvereniging Emergo Castricum heel anders uit dan vooraf verwacht. Vele optredens en activiteiten konden niet doorgaan, maar gelukkig ontstonden er ook nieuwe initiatieven.


Leerlingen volgden online muziekles, de verschillende secties namen in video-meetings de muziekstukken door, er waren online interviews met de dirigenten, er werd vanuit huis bingo gespeeld en vele leden speelden thuis hun eigen partij in van Don’t stop believin’, zodat er toch ‘samen’ muziek gemaakt kon worden.

Gelukkig is er inmiddels, met instemming van de muziekbond en de veiligheidsregio, ruimte ontstaan om weer echt samen te spelen, in één ruimte. Het opstaporkest, opleidingsorkest, fanfareorkest en Backum Brass hebben inmiddels weer gerepeteerd. In ensembles om voldoende ruimte te hebben om veilig samen muziek te kunnen maken en met grotere afstanden tussen de muzikanten dan normaal. Maar voor nu is het belangrijkste: Emergo maakt weer muziek!