CASTRICUM - Op vrijdag 14 mei vanaf 10.30 uur houden bezorgde burgers in Castricum een demonstratie voor het klimaat. Zij willen dat de gemeente de klimaat- en ecologische noodtoestand afkondigt en de bezuinigingen op klimaat terugdraait. Bij het door Extinction Rebellion georganiseerde protest sluiten ook Transitie Castricum en Reclame Fossielvrij aan. De demonstratie begint op het Bakkerspleintje. Vanaf daar gaan de demonstranten te voet over de Dorpsstraat naar het gemeentehuis.

De doelen van het Parijs-akkoord om de opwarming te beperken, dreigen door inactiviteit van overheden uit het zicht te raken. Grote delen van de aarde zullen daardoor onleefbaar worden Vooralsnog weigert de gemeente Castricum te erkennen dat we met een crisissituatie te maken hebben. Tot overmaat van ramp heeft de gemeenteraad nu ook nog besloten om de bescheiden financiën voor de energietransitie uit de begroting te schrappen. “Onze overheid, ook de gemeente Castricum, heeft een zorgplicht om ons te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ze zouden als leeuwen voor onze toekomst moeten vechten. Maar dit is een dikke middelvinger naar alle kinderen in Castricum”, zegt iet van Hoof van Extinction Rebellion Castricum.

Invloed fossiele industrie
Transitie Castricum doet mee met de demonstratie. “Ook Transitie Castricum onderschrijft de noodzaak van veel meer actie om de volgende generatie niet met de problemen op te zadelen als gevolg van dit onbezonnen beleid”, zegt woordvoerder Maarten Nijman. Het burgerinitiatief Reclame Fossielvrij ziet daarnaast nog een ander risico. “Overal waar de overheid haar plicht verzuimt door te bezuinigen op duurzaamheid, cultuur en sport, misbruikt de fossiele industrie dat gat om via sponsoring meer invloed te verwerven”, zegt Rosanne Rootert van Reclame Fossielvrij. “Een voorbeeld uit onze regio is het olie- en gasbedrijf TAQA, een staatsbedrijf uit Abu Dhabi. Zij hebben een gasopslag in Bergen, waar weerstand tegen is. Om die weerstand af te kopen, sponsoren ze culturele projecten. Zo ging er 1 miljoen naar het theater in Alkmaar dat nu TAQA Theater De Vest heet. TAQA gaf vorig jaar ook geld aan een Castricums koor en zelfs op de school van mijn kinderen is TAQA aanwezig, want ze sponsoren het scholenproject Energy Challenges.” Reclame Fossielvrij pleit voor een landelijk verbod op fossiele reclame en sponsoring. “Maar tot die wet er is, moeten lokale overheden zoals de gemeente Castricum zelf hun verantwoordelijkheid nemen.”

Vreedzaam en coronaproof
Extinction Rebellion Castricum voert al langer actie om te zorgen dat de gemeente de klimaat- en ecologische noodtoestand uitroept en maatregelen neemt. Zo werd op 5 maart een sit-in gehouden in het gemeentehuis. De protesten van Extinction Rebellion zijn altijd vreedzaam en coronaproof. De demonstratie op 14 mei is speciaal bedoeld voor een breed publiek. “We nodigen iedereen die zich zorgen maakt over het gebrek aan daadkracht van onze overheid uit om mee te lopen. Het maakt niet uit of je politiek links of rechts bent, dit gaat ons allemaal aan,” zegt Hans van der Vecht van Extinction Rebellion Castricum. “We zijn het aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht, om hen niet op te zadelen met een klimaatrekening die te vermijden is als wij NU handelen! Vele landen zijn veel verder dan Nederland met hun energietransitie, dus wij zijn beslist niet het braafste jongetje van de klas.”

Netto nul in 2025
Naast de eis dat de gemeente eerlijk is over de risico’s van klimaatverandering, wil Extinction Rebellion Castricum dat de gemeente doet wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen. De uitstoot van broeikasgassen moet naar netto nul in 2025 (nu is dat gesteld op 2050). Een burgerberaad moet bepalen hoe we dat moeten bereiken.

Let op: Vanwege de coronamaatregelen worden deelnemers gevraagd zich aan te melden via het facebookevenement https://fb.me/e/1p2ngn514 of door een mailtje te sturen naar XRCastricum@gmail.com Deelnemers wordt gevraagd een mondkapje te dragen en anderhalve meter afstand te bewaren.