CASTRICUM - In een volle Raadzaal van gemeente Castricum debatteerden 60 derde klassers van het Jac. P. Thijsse College en Clusius College op 4 december over alcoholgebruik. Ruim anderhalf uur ‘hoorden zij elkaar’ over alcoholgebruik in de gemeente. Burgemeester Toon Mans leidde ‘Het debat van NIX’ in en ging ook met de tieners in gesprek.

Het regionale programma ‘In Control of Alcohol en Drugs’ heeft de scholen benaderd om mee te doen aan de pilot. Samen met het Trimbos-instituut, het Debatbureau, Brijder Jeugd en gemeente Castricum heeft ‘In Control’ vorm en inhoud gegeven aan de middag. De meningen en adviezen uit het debat dragen bij aan de organisatie en uitvoering van ‘In Control of Alcohol en Drugs’.

Programma debat Burgemeester
Toon Mans opende de middag. Na een introductie op het alcoholgebruik in de gemeente Castricum vertelden de jongeren hoe zij tegen het alcoholgebruik aankijken, hoe ze er zelf mee omgaan en wat ze vinden van NIX onder de 18. Er werd gesproken over indrinken, groepsdruk, de kermis en het thuis mogen drinken. Daarnaast vond er werkvorm plaats over groepsdruk en het maken van keuzes en werd kennis van leerlingen getest middels de Grote Nix Debatquiz.

Vervolgens gingen twee groepjes van acht leerlingen in debat over de stelling: het moet voor ouders en andere volwassenen strafbaar worden om alcohol te geven aan jongeren onder de 18 jaar. Er werd op een serieuze en respectvolle manier naar elkaar geluisterd en over en weer werden goede argumenten genoemd. Na afloop van het debat vond er een alcoholvrije borrel plaats om na te praten, verder te discussiëren en contacten te leggen.

Reactie burgemeester
Toon Mans Burgemeester Toon Mans namens ‘In Control of Alcohol en Drugs’: “Dat jongeren met elkaar in gesprek gaan over alcoholgebruik is goed. Om elkaar daarover te horen en elkaar beter te begrijpen. Meningen en adviezen vind ik waardevol voor het organiseren en uitvoeren van het regionale programma ‘In Control of Alcohol en Drugs’. Het zijn onderwerpen die iedereen aangaan. Samen moeten we daarover nadenken en duidelijke afspraken maken. Ik ben trots dat het NIX18 debat in het gemeentehuis van Castricum plaatsvond”.

Debat van NIX18
Dit debat is een onderdeel van een pilot dat bestaat uit een serie jongerendebatten over alcohol die dit najaar plaatsvonden in zes gemeenten in Nederland. Door middel van Het debat van NIX wordt de beschikbare kennis over de thematiek van de NIX18 campagne gepresenteerd bij jongeren en kunnen ze via ‘het debat’ op deze kennis reflecteren.