VELSERBROEK - Vanaf dinsdag 18 februari is in Bezoekerscentrum De Hoep de bijzondere historische maquette van duinboerderij Waterrijck (het huidige Waterrijk) te zien. Hierbij worden ook enkele archeologische vondsten tentoongesteld.

Het landschapsgebruik in de binnenduinrand is duidelijk in de eeuwen veranderd van agrarische activiteit naar industrialisatie. Hoe leefden de mensen in die tijd en hoe dreven zij handel? Om hier een beeld van te krijgen heeft duinbeheerder PWN een maquette laten maken van de historische boerderij Waterrijck om deze activiteiten tot leven te laten komen.

Sporen uit het verleden
Waterrijck – het huidige Waterrijk – is de naam van een duinboerderij in de binnenduinrand in Egmond-Binnen, die vroeger door PWN werd verpacht. Omdat de boerderij na verloop van tijd niet meer voor landbouwactiviteiten werd gebruikt, besloot PWN de grond aan de natuur terug te geven. Vanwege de rijke cultuurhistorie van het gebied, schakelde PWN de archeologen van Hollandia in om het natuurherstelproject te begeleiden. Tot ieders verrassing werden daarbij sporen van menselijke activiteiten gevonden, afkomstig uit de 14e en 16e eeuw. Sporen van een touwslagerij, laatmiddeleeuwse boerderijen en waterputten.

Van agrarische activiteiten naar industrialisatie
Naast de uit 14e eeuw stammende Jacoba-kannen vond het projectteam ook kaal, grijs aardewerk, typerend voor die periode. Uit de 16e eeuw kwam een houten deksel van een waterton en een stuk leisteen van het dak van de touwslagerij tevoorschijn.

Terug in de tijd met de boswachter
Op zaterdag 22 februari en zondag 23 februari neemt de boswachter u mee terug in de tijd naar het Waterrijck van de 14e en 16e eeuw. Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.pwn.nl/eropuit. De maquette is vanaf dinsdag 18 februari kosteloos te bekijken in Bezoekerscentrum De Hoep.