CASTRICUM - Het zijn voor alle scholen lastige tijden. Door Covid-problematiek zijn docenten en leerlingen soms een paar dagen in quarantaine en krijgen klassen af en toe een paar dagen online les. Dat vraagt bij alle vakken om creativiteit, zeker ook bij het geven van de praktijkvakken.


Maar ondanks deze omstandigheden wordt er op het Clusius College Castricum door de docenten van alles gedaan om de leerlingen toch hun praktijklessen op veilige wijze te laten volgen. Afstand, mondkapjes, spatschermen…het zijn vaste onderdelen van de lessen geworden. Dat er in deze tijd toch genoeg leuke lesmomenten zijn laten de foto’s zien.

Zo was er op het Clusius College Castricum onlangs controle van fietsverlichting door de politie; dit om de leerlingen veilig in het donker te laten fietsen.

Er werden bij het vak Voeding pizza’s gemaakt om de werking van gist te leren kennen en in een andere les Tompouces om o.a. te leren dat je met zetmeel eten kunt binden.

Er was ter afsluiting van het keuzevak Groene zorg een gastles van Sandra Korhorn, cunicoloog, die alles over het houden en verzorgen van konijnen kon vertellen aan de leerlingen. Dit alles op veilige en verantwoorde wijze.


Ondanks beperkingen en maatregelen bruist het Clusius College Castricum op een veilige manier als vanouds!