CASTRICUM - De Castricumse Reddingsbrigade is de afgelopen dagen en weken bezig geweest met de laatste zorgvuldige voorbereidingen voor de start van het nieuwe (strand)seizoen. Vanaf Hemelvaartsdag is de reddingspost op het Castricumse strand, onder aangepaste voorwaarden, weer bemand.


Het kabinet heeft besloten tot een geleidelijke versoepeling van de crisismaatregelen met betrekking tot het coronavirus, én er komen meer warme dagen aan. Hierdoor zullen de Nederlandse stranden weer drukker bezocht gaan worden. Reddingsbrigades in Nederland, waaronder de Castricumse Reddingsbrigade, hebben zich hiervoor geprepareerd en hebben waar nodig hun werkwijzen daarop aangepast. In overleg met de gemeente en de veiligheidsregio is besloten dat de reddingspost van de Castricumse Reddingsbrigade vanaf Hemelvaartsdag weer geopend is.

De Castricumse Reddingsbrigade heeft enerzijds voldoende inzetbare lifeguards beschikbaar voor het uitvoeren van levensreddende handelingen maar het is anderzijds niet verantwoord om er veel in te zetten. Helemaal zonder risico kan dit immers niet gebeuren, zoals dat ook voor andere hulpverleners geldt. Zo is in overleg besloten dat, gedurende de dagen dat de reddingspost open is, er voorlopig maximaal 4 lifeguards aanwezig zullen zijn. In het hoogseizoen, dat loopt van zaterdag 4 juli tot en met zondag 30 augustus is er iedere dag bezetting, en in het voor- en naseizoen is er sowieso in de weekenden bezetting.

Gezien de huidige situatie, waarin de reddingspost een minimale bezetting heeft, wordt er een dringend beroep gedaan op de mensen die het strand bezoeken. Baders, zwemmers en watersporters moeten te allen tijde proberen te voorkomen dat ze in een noodsituatie belanden en daardoor hulp nodig hebben of zelfs gered moeten worden. Het opvolgen van maatregelen, richtlijnen en adviezen - van de Rijksoverheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), reddingsbrigades en andere hulpverleningsdiensten - is een vereiste. Het publiek wordt dringend verzocht: vermijd drukte, geef elkaar de ruimte. Maar het is eveneens zaak de aanwijzingen van lifeguards ter harte te nemen. Begrip en medewerking van recreanten richting lifeguards is van wezenlijk belang, zoals de goed opgeleide (vrijwillige) lifeguards er alles aan zullen doen om hun kennis en vaardigheden voor recreanten aan te wenden. Oftewel, breng jezelf en de (vrijwillige) lifeguards niet onnodig in gevaar, gebruik je gezonde verstand!