CASTRICUM - Gezien van de Riet doneert zo’n 500 kunstwerken aan Bolivia. Zij werkte daar ruim 10 jaar nauw samen met de indiaanse bevolking, met name de boerinnenbond ‘Bartolina Sisa’. De gangbare kunst was in die tijd niet bedoeld voor de indianen. Ze werden zelden als levensechte mensen afgebeeld. In haar kunst krijgen zij de hoofdrol. Haar illustraties moesten hun zelfbeeld versterken in de strijd voor een rechtvaardige maatschappij. Ze streefde naar esthetische kwaliteit, omdat ze genieten heel belangrijk vindt. Haar avonturen beschrijft ze in een aantal blogs.

Haar intenties sluiten aan bij het beleid van de Boliviaanse overheid: cultuur moet er voor iedereen zijn. Het Nationale Kunstmuseum, het ‘Rijksmuseum’ van Bolivia, organiseert daarom ook rondreizende tentoonstellingen. Dit museum wordt beheerd door de Culturele Stichting van de Centrale Bank van Bolivia. Hier wordt het werk van Gezien van de Riet ondergebracht. De bijzondere aanpak van de Boliviaanse ambassadeur in Nederland, Roberto Calzadilla, versnelde het proces. Persoonlijk voerde hij het werk mee met de diplomatieke post. Het museum zal haar werk eind dit jaar exposeren.

Meer informatie hierover: www.gezienvanderiet.nl/blog/