CASTRICUM - Voor veel mensen is de zomervakantie iets waar ze heel lang naar uitkijken. Voor degene die achterblijven, kan het gevoel van eenzaamheid hierdoor versterkt. In de zomermaanden liggen veel activiteiten stil en vaak zijn contacten vaak enkele wegen weg. Gemeente Castricum roept inwoners op tijdens hun vakantie contact te blijven houden met degenen die thuisblijven. Verder worden ‘thuisblijvers’ erop gewezen dat verschillende maatschappelijke organisaties in Castricum en omgeving activiteiten organiseren in de zomer waar ze aan kunnen meedoen.

Blijf in contact
Voor thuisblijvers zijn de zomermaanden vaak rustiger dan normaal. Ze ontvangen minder bezoek en hebben minder sociale contacten. Bovendien gaan sommige sociale activiteiten niet door vanwege een zomerstop. Een telefoontje, berichtje via WhatsApp, een kaartje sturen of videobellen kan al een wereld van verschil maken. Wat voor de ene persoon een klein gebaar lijkt, kan voor de ontvanger van onschatbare waarde zijn.

"De zomer is een tijd van ontspanning en vakantie, maar we mogen niet vergeten dat sommige mensen zich eenzaam voelen kunnen voelen tijdens deze periode. Daarom vind ik het fijn dat allerlei activiteiten worden georganiseerd waar iedereen welkom is. Samen kunnen we ervoor zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt en dat de zomermaanden gevuld zijn met warmte en verbondenheid." - Falgun Binnendijk, wethouder van Gemeente Castricum.Aandacht voor ‘zomereenzaamheid’ sluit ook bij het actieprogramma Éen tegen Eenzaamheid’, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport. Met het actieprogramma Éen tegen eenzaamheid’ wil de overheid eenzaamheid in Nederland verminderen. Gemeenten hebben hierin ook een rol in samen met maatschappelijke organisaties hierin samen op te trekken.

Zomeractiviteiten in Castricum
Tijdens de zomerperiode wordt in de gemeente Castricum en regio een gevarieerd aanbod georganiseerd van activiteiten. Voor iedereen die zich eenzaam voelt, mensen wil ontmoeten of iets leuks wil ondernemen, organiseren de verschillende maatschappelijke organisaties activiteiten voor sport, cultuur, creatieve bijeenkomsten en andere zaken. Op de website van de gemeente, www.castricum.nl. is een verwijzing te vinden naar de organisaties die de activiteiten organiseren.