CASTRICUM - Burgemeester Mans heeft vanmorgen zeven inwoners van de gemeente Castricum mogen onderscheiden: één Ridder en zes Leden in de Orde van Oranje-Nassau. ‘Omdat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen’, kregen onderstaande inwoners een lintje opgespeld door de burgemeester, vergezeld van een fraaie speech.


De burgemeester gaf het belang aan van zichtbare waardering voor inwoners die zich vrijwillig inzetten voor de samenleving. ‘De een op de voorgrond, de ander als stille kracht achter de schermen. Sommigen zetten hun creatieve talenten in, anderen stropen de mouwen op en gaan aan de slag. Al die krachten bij elkaar maken onze gemeenschap, het hele jaar door. Wat goed dat we bij een aantal markante vrijwilligers vandaag weer stil mogen staan. Dat is altijd weer een eer. En vandaag voor mij als laatste keer in de functie van burgemeester van Castricum.’


·De heer Herman Sterken (76 jaar) uit Castricum werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij werd al in 2011 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vandaag werd hij tot een volgende graad benoemd: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij na zijn eerdere onderscheiding veel is blijven doen voor de samenleving. Onder andere zette hij zijn vrijwilligerswerk voort bij de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie, waar hij al sinds 1997 actief was. Tot 2010 was hij er voorzitter van het district Noord-Holland, daarna werd hij voorzitter van de commissie Jury en Reglementen. Ook adviseerde hij - vanuit de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing – in 2006 over aanpassingen van de KNWU-structuur, en maakte hij tussen 2019 en 2021 deel uit van die landelijke werkgroep. In 2022 verliet hij de KNWU en ontving voor zijn verdiensten het Gouden Wiel. Lokaal is de heer Sterken bekend uit de gemeenteraad. Vanaf 2014 was hij twee jaar commissielid, daarna twee jaar in de raad; na de verkiezingen van 2018 opnieuw commissielid, en sinds 2022 terug in de raad. De laatste jaren actief namens Lokaal Vitaal, waarvan hij medeoprichter is. De voorbereidende gesprekken tussen de twee fuserende partijen (Gemeente en Dorpsbelangen en Castricum Kern(en) Gezond) waren pittig, waarbij hij met zijn praktische insteek en een gezonde dosis humor een opbouwende rol speelde. Tot slot is hij sinds 2019 trekker van het evenement Kids in Concert. Hij enthousiasmeerde scholen, kinderen, vrijwilligers en sponsoren zodat in 2022 het evenement plaats kon vinden, met een optreden van 400 basisschoolleerlingen die werden begeleid door dansers en professionele muzikanten. De opbrengst van 15.000 euro ging naar de Cystic Fibrosis Stichting. En aan een tweede editie wordt gewerkt.

De volgende 6 decorandussen zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:


·Mevrouw Greet Borst - Den Hartog (74 jaar) uit Castricum zet zich al haar hele leven in voor anderen, in het bijzonder binnen de Rooms-Katholieke gemeenschap. Ze begon als vrijwilliger bij Scouting Castricum en was vanaf eind jaren 60 betrokken bij de oprichting van de Wereldwinkel Castricum. Vanaf de jaren 70 was zij vooral actief voor de katholieke kerk. Eerst als vrijwilliger bij Rimicas, een jongerengroep die beatmissen verzorgde, daarna – en nog steeds - in het parochiebestuur van de Pancratiuskerk (tegenwoordig vallend onder parochie De Goede Herder). Ze maakte misboekjes op, stencilde ze, bezorgde het parochieblad, was medeorganisator van de Actie Kerkbalans, verzorgde de kerkhofadministratie en werd later lector. Bovendien biedt zij als coördinator van de Werkgroep Avondwake nabestaanden troost in moeilijke tijden en gaat ze voor tijdens uitvaarten. Daarnaast was zij in de jaren 90 enige tijd actief bij uitvaartvereniging Sint Barbara; niet alleen als secretaris, ook bij de fusie met Begrafenisvereniging De Laatste Eer, die samenging in de Castricumse Uitvaartvereniging. Buiten de kerk was ze (tussen 1980 tot 2000) bij de Nederlandse Rode Kruis afdeling Castricum, actief met de administratie, tijdens bloedinzamelacties en de jaarlijkse collecte. Bij Voetbalclub Vitesse'22 verzorgde ze in de jaren 80 de administratie en het clubblad. Tot slot is ze sinds 2009 vrijwilliger bij de KBO (katholieke bond voor ouderen) Castricum bij de kascommissie en de redactie van het maandblad.
·De heer Rob Kramer (86 jaar) uit Castricum is ruim 50 jaar actief geweest in de lokale en regionale (met name jeugd-)voetbal, om zowel het spelniveau als het spelplezier te vergroten. ‘Jonge mensen leren voetballen was mijn lust en mijn leven,’ zo vatte hij het zelf samen. Hij startte in 1969 bij Vitesse’22 als jeugdtrainer; vanaf 1975 trainde hij de eerste selectie senioren, dat zich drie jaar later succesvol vertaalde in promotie naar de eerste klasse. In de jaren 80 en 90 was hij jeugdtrainer bij AZ (aan onder anderen Frank en Ronald de Boer, Philip Cocu en Wim Jonk). In 1997 kwam hij terug bij Vitesse’22, waar de voetballers in 2000 promoveerden naar de tweede klasse. Daarna volgde de ‘transfer’ naar FC Castricum om daar als jeugdtrainer het jeugdvoetbal op de kaart te zetten. Jaarlijks werden zeker honderd spelertjes opgeleid, en via schoolvoetbaltoernooien kregen nog veel meer jonge kinderen de kneepjes van de voetbalsport bijgebracht. Vorig jaar nam hij afscheid bij FC Castricum. Daarnaast stond de van huis uit docent tot zijn 70e voor de klas. Ook bij de KNVB bracht hij het tot docent, waar hij zijn expertise en ervaringen als trainer verder kon delen in de Opleiding Oefenmeester 2.
·Ook de heer Rein Luijckx (62 jaar) uit Castricum kenmerkt zich door een jarenlange verbinding tussen onderwijs en sport. Sinds 1979 is hij betrokken bij Volleybalvereniging Croonenburg – voorheen The Smash. Al die tijd brengt hij als jeugdtrainer jonge spelers de basis van de volleybalsport bij. Het spelplezier vergroot hij door nieuwe spelvormen toe te passen, zoals smashbal. Sinds 1983 traint hij ook seniorenteams en vanaf de opkomst van beachvolleybal, geeft hij – sinds 2006 - training aan de beachvolleybaljeugd.
Daarnaast is hij actief als bestuurslid, eerst in de jeugdcommissie, later in de technische commissie, als pr-functionaris en als voorzitter. Na de fusie van de club tot ‘Croonenburg’ stelde hij de nieuwe teams samen, en ontwikkelde later een jeugdplan voor behoud en aanwas van jonge spelers. Er kwamen nieuwe trainers en het niveau van de spelers verbeterde. Het leidde tot onder andere een derde plaats op het NK met het jongensteam.
Daarnaast pakte hij extra activiteiten op waaronder de organisatie van clinics met bekende sporters, gastlessen bij basisscholen, allerlei toernooien zoals het soep-met-ballen-toernooi, NK voor veteranenteams en het buurtvolleybal-toernooi op gras. Daardoor staat hij bekend als ‘verbinder’ en doorzetter.
·Mevrouw Lia Kooijman (67 jaar) uit Castricum zet zich al meer dan 15 jaar in voor de KWF-kankerbestrijding, onder andere met haar eigen stichting ‘Hart voor Borstkanker’. Die startte ze vanuit haar persoonlijke drijfveer om iets positiefs te doen met gevoelens van verdriet en boosheid rondom deze ziekte. Ze ontwierp een nieuw borstkanker symbool: een omgekeerd hart, het LIA (Liever In Aktie) en verwerkt dat in sieraden, die ze verkoopt tijdens evenementen en in pop-up-stores. Die laatste zijn tevens praat- of inloophuizen waar (ex)-kankerpatiënten hun verhaal kwijt kunnen. Met de inkomsten uit de sieradenlijn draagt ze bij aan het werk van het KWF. Inmiddels heeft ze meer dan € 40.000,- kunnen doneren.
Daarnaast werkt ze al jaren als PR-vrijwilliger bij de Vrijwilligerscentrale Castricum en als vrijwilliger bij Villa Pardoes in de Efteling, waar ze workshops geeft aan ernstig zieke kinderen en hun broertjes of zusjes. Daarbuiten was ze jarenlang Buitengewoon Ambtenaar van de burgerlijke stand, tot 2006.
·De heer Frans van Meggelen (73 jaar) uit Castricum startte als vrijwilliger in de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Castricum (2000-2006). Sinds 2009 is hij vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Castricum; als voorzitter was hij daar inhoudelijk betrokken en verantwoordelijk voor het onttrekken van de Maranathakerk aan de eredienst, het afstoten van de kerk, en de verbouwing en herinrichting van de Dorpskerk en Ontmoetingscentrum De Schakel. Bovendien is hij actief in de kunstcommissie, was hij ouderling-kerkrentmeester en lid van het dagelijks bestuur.
Daarnaast was hij tussen 2007 en 2012 lid van de Wmo-raad van de gemeente Castricum, en van 2013 tot 2017 actief bij de toenmalige Diaconaal Interkerkelijke Reis Kommissie (DIRK), die jaarlijks een vakantieweek organiseerde voor oudere, minder-zelfredzamen in Heiloo en Castricum.
Momenteel is hij nog actief als coach bij Qredits Microfinanciering Nederland (sinds 2011), dat biedt coaching, microkrediet en MKB-krediet aan startende ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Én hij is sinds 2018 secretaris van de projectgroep van Stichting Castricum helpt Muttathara. Daar helpt hij bij het bieden van financiële steun aan projecten in ontwikkelingslanden. De focus ligt dan op structurele armoedebestrijding, gezondheidszorg, en scholing en ontwikkeling van kansarme kinderen en jonge moeders. Tot slot is hij actief in het klussenteam van Stichting Welzijn Castricum.
·De heer Gerard van der Schaaf (76 jaar) uit Limmen werkt, met zijn achtergrond als boekhouder, sinds 2007 als penningmeester bij Limbridge, de bridgeclub van Limmen. Dat is inclusief fondsenwerving en ouderen-huisbezoeken. Bovendien is hij penningmeester van Stichting Dorpshart Limmen en daar zorgde hij er in corona-tijd mede voor dat de stichting het hoofd boven water kon houden. Daarnaast is hij penningmeester bij Tennisvereniging in Limmen, en houdt zich daar bovendien bezig met de toernooien, de tennistombola, lesgelden en de aanschaf van materialen.
Verder is hij ook zeer muzikaal: hij speelt onder de artiestennaam Dave Schaaf al jaren in de band ‘The Frogs’, dé Castricumse close-harmony band.
Tot slot organiseert hij het korenfestival in Limmen en is hij actief bij Stichting Welzijn Ouderen in Limmen.