AKERSLOOT - Goed nieuws voor woningzoekenden: het bestemmingsplan voor woningbouw op het terrein van jachthaven Laamens in Akersloot is onherroepelijk. De plannen voor maximaal 90 woningen kunnen nu worden uitgewerkt. Als er geen vertragingen optreden, kunnen de appartementen eind 2024 worden opgeleverd. Het gebied krijgt ook de nodige recreatieve voorzieningen.

Het bestemmingsplan is in februari al unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Er is daartegen geen beroep ingesteld en daarmee is de nieuwe bestemming – wonen - een feit.

Jachthaven Laamens aan de Geesterweg 10 in Akersloot zal door Vastesteen Projectontwikkeling uit Alkmaar herontwikkeld worden tot een woningbouwlocatie. Er komen maximaal 90 appartementen, waarvan 12 sociale huurwoningen en 15 sociale koopwoningen. Ook is er plek voor 14 recreatie-arken, ligplaatsen voor boten van de bewoners en ruim 200 parkeerplaatsen, verdeeld over een nieuwe half verdiepte parkeerkelder en het bestaande parkeerterrein aan de Geesterweg.

Bewoners en bezoekers kunnen terecht op een plein aan het water. In het aangrenzende appartementengebouw is plaats voor horeca op de begane grond met een terras. Verder komen er wandelpaden en een speelplek.

Leefbaarheid
Wethouder Paul Slettenhaar (Bouwen en Wonen) is blij met deze stap: ‘Allereerst omdat er 90 woningen in verschillende prijsklassen bij komen. Goed nieuws voor onze woningzoekenden en ook goed nieuws voor Akersloot. We hebben in deze woonkern nieuwe inwoners nodig om de voorzieningen op peil te houden. Denk aan sportclubs, scholen en winkels. En het wordt hier fantastisch! Wie wil er nu niet wonen aan het Alkmaardermeer? Een goed voorbeeld van een nieuwe invulling op een bedrijfslocatie.’

Planning

De volgende stap in het proces is dat de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvraagt voor de bouw. Na afgifte van de omgevingsvergunning kan gestart worden met de sloop van de loodsen, waarna de nieuwbouw kan beginnen. Als alles volgens planning verloopt is het project eind 2024 klaar.

Zie https://wonenaanhetalkmaardermeer.nl/ voor impressies van het project.