CASTRICUM - Hoe zorgen we ervoor dat er in de toekomst voldoende woningen zijn die zijn afgestemd op de behoeften van de inwoners? Om een goed inzicht te krijgen in de woningbehoefte voert adviesbureau Stec Groep in opdracht van de gemeente Castricum de komende periode een woningbehoefteonderzoek uit. De resultaten van het onderzoek worden onder andere gebruikt bij het actualiseren van de woonvisie voor de gemeente Castricum. Daarnaast zijn de resultaten van belang om een passende invulling te kunnen geven aan toekomstige woningbouwplannen.

Online enquête
Bij alle huishoudens is een brief op de mat gevallen met de uitnodiging om mee te doen aan het woningbehoefteonderzoek in de vorm van een enquête. Wethouder Marcel Steeman: “We kijken uit naar de resultaten van het onderzoek. Want wat voor woningen willen de bewoners van Castricum? Natuurlijk hebben we wel een idee, maar wat zijn precies de wensen en voorkeuren op dit moment? Ik hoop dat zoveel mogelijk huishoudens meedoen aan dit onderzoek.”

Meedoen?
Wie geen brief heeft ontvangen, maar toch wil meedoen, kan de enquête digitaal invullen via www.enqueteviainternet.nl/WBO. Onder alle deelnemers aan de enquête worden tien bonnen ter waarde van 25 euro verloot.

Jongeren
De gemeente wil ook graag de woonwensen en verhuisplannen van jongeren weten. Voor thuiswonende jongere(n) vanaf 17 jaar is er een aparte enquête: www.enqueteviainternet.nl/WBOkind.

Planning
De enquête loopt tot maandag 11 juni 2018. Vervolgens gaat Stec Groep aan de slag met de resultaten. In de loop van derde kwartaal wordt het onderzoek afgerond. De uitkomsten zullen vervolgens worden gecommuniceerd via de communicatiekanalen van de gemeente.